PRODUKTNYHETER

Søker etter folk

. – Vi har lang erfaring med leveranser til oljeindustrien; etter en periode med svak aktivitet på sokkelen er dette viktige avtaler, sier Kjetil Rabba. Selskapet har inngått intensjonsavtale med Kværner Oil & Gas om leveranse av flamme- og gassdetektorer til Graneprosjektet, et av de største prosjektene i år. Samtidig har ABB valgt dem som leverandør av Sieger Exel-linjen gassdetektorer til Sleipner. For Golar-Nor (PGS) skal de levere komplett gassdeteksjon på Petrojarl 1, som nå ligger ved Kværner Rosenberg i Stavanger for oppdatering til Statoils prosjekt Glitne. Oppdragene medfører at selskapet må utvide staben og søker etter nye medarbeidere. (kd)

Les mer om: