SAMFUNN

Soho i Oslo

På Imax-kinoen i Oslo kan Soho-filmen SolarMax oppleves i sin fulle prakt på det 350 kvadratmeter enorme lerretet. Ledsaget av et overveldende lydspor får seeren gjennom en time et lite innblikk i Soho-prosjektet og et ørlite utvalg av det enorme bildematerialet som sonden har sendt tilbake til Jorda.

Selv om den er imponerende både på bilde- og lydsiden, viser filmen ingenting nytt for den som har fulgt prosjektet litt nå og da siden sonden ble skutt opp i 1995. Men som inngangsport for ungdommen til astrofysikkens verden må den være uovertruffen.

Filmen tar dessuten for seg en del av solkultusen i tidligere kulturer såvel som i dag. Men praktisk talt ingenting om selve sonden og Soho-prosjektet, eller noe særlig i dybden av hva Sola egentlig er og hvordan den oppfører seg.

En viss oppmerksomhet blir viet den norsake forskeren Kristian Birkeland, som i 1896 beviste at nordlyset dannes av elektronstormer fra sola som treffer Jordas magnetfelt.

Les mer om: