Sogn og Fjordane ber om hjelp

Statsrådene Liv Signe Navarsete og Magnhild Meltveit Kleppa var i romjula på befaring på Horningdalsvegen, som ble nærmest ble vasket bort av uværet 2. juledag. (Bilde: Bengt Flaten/Fjordingen/Scanpix)
Dette er Statens vegvesens kart over skader i fylket som en følge av orkan og ras 1. og 2. juledag. Illustrasjon: Statens vegvesen.

-Denne regningen klarer vi nok ikke gjennom ordinære budsjetter, sier lederen i samferdselsutvalget i fylket, Harald Menes (Sp), til Våre Veger.

Samferdselsutvalget ble mandag orientert om skadene på fylkesvegnettet, som alene beløper seg til 78,9 millioner kroner.

I tillegg til skadene på fylkesvegnettet kommer betydelige skader på riksveger og kommunale veger i fylket.

Opp til politikerne

I orienteringen til Samferdselsutvalget blir det opplyst at det fortsatt kan være skader som ikke er registreert. Det er også usikre kostnadsestimater på større reparasjonsjobber. Ikke minst gjelder det vegen til Otterdal langs Hornindalsvatnet, som ble vasket ut.

En reparasjon etter tidligere standard er anslått å koste 30 millioner kroner. Politikerne må nå ta stilling til om vegen skal gjenoppbygges eller erstattes av en alternativ veg med rassikker tunnel. To andre alternativeer kan også være aktuelle: Skyssbåt i stedet for veg eller tvangsflytting av folket i Otterdal.

Fem alternativer

For vegen til Otterdal har Statens vegvesen skissert fem aktuelle muligheter:

1a. Bygge opp igjen den tidligere vegen i 1,7 kilometers lengde med samme standard som tidligere, men sikret mo ny utvasking.

1b: Gjenoppbygging av vegen med nett for steinsprang og lavere terskel for stenging ved snøskredfare.

2a: Bygge ny, rassikker veg til Grodås (tunnel). Vurdere omklassifisering til kommunal veg.

2b: Bygge veg til Navelsaker og rassikre vegen langs Navelsakerstranda (to tunneler).

2c: Bygge ny, rassikrer veg til Grodås og tunnel til Navelsaker (to tunneler).

Samlet oversikt innen 1. mars

Statens vegvesen mener at et forprosjekt bør være klart innen utgangen av februar.

I desember 2011 la Statens vegvesen fram rapporten "Skredsikringsplan for riks- og fylkesveger". Oppdateringen er en del av grunnlagsarbeidet til ny, nasjonal transportplan for perioden 2014-23. I denne planen har fylkesveg 664 til Otterdal en prioriterignsfaktor på 6,8. Dette er den nest høyeste prioriterignsfaktor i Region Vest, vurdert ut fra seks ulike faktorer.

Det er satt en frist til 1. mars for å lage en samlet oversikt over ødeleggelsene 1. og 2. juledag for Vegdirektoratet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå