IT

Snur skolen på hodet

Espen Zachariassen
10. okt. 2011 - 12:46

Steinkjer-bedriften Milestep har utviklet en løsning for avansert bokmerking av videofilmer.

Nå skal Nasjonal Digital læringsarena (NDLA) teste hvordan dette kan åpne for mer aktiv deltakelse fra elevene i videregående opplæring.

– Film er brukt i undervisning alle år, men har for det meste vært en passiv affære der elevene tar i mot informasjon. Vi utvikler en løsning der lærer og elever kan merke deler av et opptak og legge til og dele kommentarer og utfyllende informasjon, forklarer daglig leder Jan Helge Lillebo i tomannsbedriften Milestep.ARKITEKT: Jan Helge Lillebo hos Milestep er arkitekten bak videolæringsløsningen som NDLA tester ut i et nytt FoU-prosjekt. (Foto: Espen Zachariassen) Espen Zachariassen

Interaktiv

Løsningen kalles Viewstart, som opprinnelig ble utviklet for seks år siden for avspilling av nettvideo med lav bredbåndskapasitet.

Poenget er at man skal slippe å lete gjennom lange opptak, men i stedet raskt finne frem til relevante poenger ved å klikke på integrerte bokmerker.

– Vi snakker om interaktiv læring ved å utveksle kommentarer, stille og besvare spørsmål, legge inn blogger og kjøre skoleoppgaver i skjermbildet, forklarer Lillebo.

Innsettingstalen til USAs president Barack Obama illustrerer poenget.FoU-prosjekt

– Vi har inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med NDLA om videreutvikling av undervisningsfunksjonene, sier han.

– Tanken er å gi de videregående skolene undervisningsopplegg med video som inneholder interaktive oppgaver. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever på de første forsøkene, sier engelskredaktør Knut Inge Skifjeld ved NDLA.

NDLA bidrar med digitale læremidler og -metoder til de videregående skolene og eies av landets fylkeskommuner.Digital møteplass

Blant annet skal elevene kunne få arbeidsoppgaver direkte i skjermbildet, hvor de krysser av alternative svar på spørsmål knyttet til innholdet i videoen.

På sikt er det meningen å etablere en digital "møteplass", kalt en videoarena, der elever og lærere kan dele informasjon, som kommentarer, oppgaver og bokmerker til opptakene.

Elevene skal også kunne lage egne interaktive oppgaver som de kan utveksle på denne arenaen.

En egen database sørger for å lagre og koble bokmerker, kommentarer, blogger og oppgaver.

– Dette blir noe helt annet enn statisk læring basert på bøker. Her bidrar alle til å øke verdien på læremidlene, mener Skifjeld.

Her er et eksempel på prinsippet, før interaktiviteten er utviklet.Ny arbeidsdag

– Hva slags merbelastning gir dette for lærerne - det påpekes ofte at de har travle nok arbeidsdager fra før?

– Hvis man prøver å undervise på den tradisjonelle kateter-måten, vil man slite. Her må vi legge om undervisningen litt og slippe elevene mer fritt. Teknologisk hjelp med video og integrerte oppgaver gjør at man ikke sitter på rekke og rad og mottar kunnskap, men heller bygger sine læringsrom. Læreren skal ikke i samme grad være med og detaljstyre i alle læringsprosessene, men heller fokusere på å vurdere elevens produksjon i det vi kan kalle et mediarikt læringsrom, svarer redaktøren.Kostnader

Økonomisk skal ikke nyvinningen skape problemer.

– NDLA kommer til å produsere ferdig stoff. Skolene får ikke økte kostnader, og lærerne blir ikke pålagt å bruke egen tid på å lage oppgaver og legge inn bokmerker i videoene, understreker Skifjeld.Åpen trønderklynge

Viewstart er utviklet i samarbeid med Frank Udnæs i enmannsbedriften FU IKT Consulting i Steinkjer.

Her har det utviklet seg en it-klynge med en 30-talls personer som har spesialisert seg på systemutvikling, integrasjonsløsninger mellom eksisterende datasystemer og utvikling av app-er for smarttelefoner, hvor stadig mer og mer er basert på åpen kildekode.Ingen nedlasting

– Vi har utviklet en spiller som kobler seg opp mot videoer fra mange ulike kilder uten å laste dem ned. For utdanningsformål kan en lærer bruke selvforklarende verktøy for å legge inn bokmerker og kommentarer i en video, forklarer Udnæs.

Selve avspilleren er en åpen amerikansk løsning som kalles Flowplayer.Egen kode

Han benytter i tilegg til egenutviklet kode, i stor grad det åpne rammeverket fra JQuery, som har stor global suksess som redskap for å programmere ved å sette sammen elementer fra forskjellige programbibliotek.

Tradisjonelt bakes bokmerker og annen metadata inn i selve videofilen. Viewstart baserer seg på at all informasjonen legges ved siden av, slik at NDLA og ulike lærere kan legge inn sine egne kommentarer og oppgaver uten å påvirke hverandres innhold.Trolig først

– Vi har ikke lagt et eget e-læringsverktøy i løsningen. Her knyttes NDLAs eget system med arbeidsoppgaver opp mot den enkelte video, sier Udnæs.

Han lette rundt i verden før han gikk løs på prosjektet.

– Jeg har ikke sett tilsvarende løsninger noe sted, sier utvikleren.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.