SAMFERDSEL

Snubler i anbudsregler

Dordi Digre
14. mars 2002 - 10:15

Klokka tikker og går uten at saken registreres hos Norsk Lysingsblad, og fristen på 48 dager er for lengst overskredet. Her brytes regelen klart, men også andre faktorer gir inntrykk av rotete og tilfeldig saksgang i gråsonen av loven.

Alle offentlige kontrakter som er større enn fastsatte terskelverdier må ut på det åpne anbudsmarkedet, som styres av WTO- eller EØS-regler. Likebehandlingsprinsippet skal forhindre favorisering av lokale anbydere, og kontrakten tildeles til den som har det beste tilbudet på pris eller kan tilby den økonomisk mest fordelaktige kontrakten. Alle kriterier som vil bli lagt til grunn, skal oppgis enten i konkurransegrunnlaget eller i kunngjøringen.

Uklare krav

To av anbyderne til elbilkontrakten i Oslo kommune, Think og E-co Energi, fikk bare en muntlig begrunnelse for at de ikke vant, som strider mot ordlyden ovenfor. De ble fortalt at vinneren, Miljøbil Grenland, hadde det beste tilbudet med tanke på kvalitet og leveringssikkerhet. Det utslagsgivende var imidlertid at kommunen trengte femseters biler, et krav som ikke stod i konkurransegrunnlaget eller i kunngjøringen. Samferdselsbyråd i Oslo, Hilde Barstad, sier at kommunens behov ble kartlagt før anbudskonkurransen ble utlyst, det betyr at spesifikasjonen til antall plasser i bilen kunne vært med i konkurransegrunnlaget.

- Hadde vi visst at det var et krav om en femseters bil, hadde vi aldri jobbet for å få anbudet, sier Finn Arve Syversen i Think. Heller ikke E-co Energi ville hatt noe i en slik konkurranse å gjøre så lenge de skulle leie ut de norske bilene Think og Kewet, begge tosetere.

Ifølge forskrift om offentlige anskaffelser fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) kan Think og E-co Energi ha et godt grunnlag for å gå videre med en klage." Rådgiver Robert Myhre i NHDs avdeling for næringsregulering og skipsfart opplyser at dersom det ikke er et absolutt krav om en femseters bil, eller at det ikke er satt krav til ekstra plass, så kan oppdragsgiveren ha brutt konkurransereglene. - Uansett så skulle dette vært meddelt deltagerne i konkurransen skriftlig, ikke muntlig, påpeker han.

Tenker ikke industri

Administrerende direktør i Think, Ingemar Björholt, har fått tilbakemelding fra utlandet om at enkelte i næringslivet synes det er merkelig at offentlige instanser ikke prioriterer norsk industri. Hilde Barstad har derimot ingen forståelse for Björholts syn: - Oslo kommune kan ikke ta hensyn til norske industriinteresser, det får andre ta seg av. Vi er opptatt av å oppnå et best mulig resultat for kommunen. Dessuten må vi ta hensyn til de regler som gjelder for offentlige anbudskonkurranser, presiserer hun.

Robert Myhre påpeker at nasjonale interesser ikke kan gå foran i offentlige innkjøpssaker fordi det bryter med gjeldende WTO- og EØS-regler. - Ved å følge regelverket for offentlige innkjøp og være en krevende kunde støtter det offentlige norsk næringsliv. Det betinger selvsagt at andre land også forholder seg til reglene, sier han.

Miljøbil Grenland fikk demonstrere sine biler, Renault Kangoo, for kommunens representanter. Think ønsket også samme mulighet, men fikk vite at deres bil var kjent i Oslo kommune og at det ikke var nødvendig, mens E-co Energi aldri ble kontaktet. - Så lenge oppdragsgiveren mener at kjennskapen til produktet er god nok, er ikke dette et brudd på likebehandlingsprinsippet. Oppdragsgiveren løper derimot en risiko, for om så ikke er tilfelle, brytes prinsippet, mener Robert Myhre.

Dempet entusiasme

Finn Arne Syversen ønsket en nærmere begrunnelse for at Think ikke vant kontrakten, men har aldri fått svar fra Oslo kommune. Det er de er lovpålagt å gjøre innen 15 dager etter henvendelse.

Det er ikke første gang Syversen er oppgitt over oppdragsgiveren i en offentlig anbudskonkurranse. Sammen med Peugeot utarbeidet Think en avtale med Posten om levering av elbiler for postombæring. Dette kunne blitt en stor kontrakt og en fjær i hatten for elbilprodusentene, men endte i at Posten hoppet bukk over avtalen og kjøpte 6000 bensindrevne biler. - Vi vil alltid prøve og oppnå andeler av de anbudskonkurransene vi er med i, men dette har dempet entusiasmen, sier Syversen.