Snøhvit-gass til Sør-Korea

Gateliv i Sør-Koreas hovedstad Seoul. (Bilde: Ole Helegesen)
Selvforsynt: LNG-anlegget på Melkøya er konstruert for å være selvforsynt med strøm under normal drift. Gassturbinen fyres med naturgass fra gasstrømmen som fødes til prosessanlegget på Melkøya. Dette er altså et gasskraftverk uten CO2-rensing. (Bilde: Ole Ketil Helgesen)
(Bilde: Anders J. Steensen)
Fraværende: Industridagene merker ikke større interesse fra industrien i nord på tross av den økte petroleumsvirksomheten. (Bilde: Statoil)
Lysene er tent i Hammerfest, men mer kraft trengs for å sikre kraftforsyningen. Hammerfest Energi vil bygge gasskraftverk med CO2-håndtering. Det må til for å tiltrekke seg mer petroleumsutbygging. Melkøya og Snøhvit-anlegget i bakgrunnen. (Bilde: Statoil)
VÆSKEFANGERE: Når brønnstrømmen kommer fra Snøhvitfeltet er den en blanding av vann, kondensat, MEG, propan, butan, CO2 og metan. I disse store rørene skiless væsken ut slik at de forskjellige komponentene kan videreforedles.
  • nettarkiv

SØR-KOREA: Koreanerne uttrykte stor interesse for LNG fra Snøhvit i et møte mellom norske og koreanske myndigheter i Seoul nylig.

Men ettersom gassen fra Snøhvit allerede er solgt på langsiktige kontrakter, må produksjonskapasiteten utvides hvis det skal inngås nye avtaler. Operatøren Statoil har allerede planer for å utvide med ett eller to nye LNG-anlegg, også kalt tog 2 og tog 3. Men selskapet har foreløpig ikke tatt en investeringsbeslutning.Tørster etter gass

Sør-Korea er verdens nest største importør av LNG etter Japan. På grunn av stadig økende forbruk vil landet få store problemer med forsyningene av flytende naturgass innen 2013.

Derfor prøver koreanerne å lokke Statoil og norske myndigheter til å utvide LNG-produksjonsanlegget i Hammerfest kommune, på tross av den enorme avstanden mellom Finnmark og Seoul.

– Jeg får stadig henvendelser angående Snøhvit. Det er helt klart at koreanerne er veldig interesserte dersom Statoil tar en investeringsbeslutning på et nytt LNG-anlegg, sier Morten Henry Westvik, handelsråd ved den norske ambassaden i Sør-Korea.Kamp om ressursene

Sør-Korea ønsker å redusere bruken av olje, blant annet på grunn av den høye oljeprisen og av miljøhensyn. Men Asias fjerde største økonomi kjemper hardt mot India og Kina om energiforsyningene.

Verdensmakredet for LNG er på 104 tonn årlig. Av dette kjøper Sør-Korea 16 millioner tonn . I dag importerer landet det meste av LNGen sin først og fremst fra Indonesia, Qatar, og Oman samt noe fra Malaysia, Brunei, De Forent arabiske emirater og Australia.LNG-isbrytere

Den store avstanden mellom Melkøya og Seoul er problematisk I forhold til LNG-leveranser. Men koreanerne håper at det skal bli mulig å frakte gassen på nordsiden av Russland. I følge Tae Ik Cho, visepresident i Daewo Shipbuilding & Marine Engineering jobbes det med å utvikle LNG-tankere som kan bryte seg gjennom isen.Vil investere på norsk sokkel

Korea importerer hele 97 prosent av energiforbruket sitt. På grunn av usikkerhet rundt oljepris og forsyningssikkerheten har koreanerne bestemt seg for å aktivt posisjonere seg i internasjonale petroleumsaktiviteter.

Koreanske selskaper er i dag involvert i 57 prosjekter i verden. Dette skal økes kraftig. I følge The Korean Herald er myndighetene i ferd med å etablere et investeringsfond på 13 milliarder amerikanske dollar for å støtte koreanske oljeselskapers internasjonale ekspansjon.

Målet er en selvforsyningsgrad på 18 prosent. Og i følge Innovasjon Norge har det kommet flere henvendelser fra koreanske selskaper og investorer som ønsker å investere på norsk sokkel, både oppstrøms og nedstrøms.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå