Snøhetta viser de første skissene til nytt marinteknisk senter på Tyholt

Ocean Space Centre skal bli et globalt gravitasjonssenter for havromsteknologi og erstatte dagens marintekniske laboratorier i Trondheim

Snøhetta viser de første skissene til nytt marinteknisk senter på Tyholt
Skissen fra Snøhetta er sendt med forslaget til reguleringsplan. Det endelige bygget vil nok se annereledes ut.

Norge vil styrke sin posisjon som marinteknisk stormakt. Da stanger dagens marintekniske forskningssenter på Tyholt i taket. Planer om et nytt, utvidet og moderne senter har pågått en stund. Nå er de første tegningene vist, det er Snøhetta som står bak .