NYHETER

Snart kan vi slippe rattet

-Trolig vil sjåfører kunne slippe rattet, gassen og bremsen på enkelte motorvegstrekninger allerede i 2020 . Det mener daglig leder i ITS Norway, som selv tråkker på gassen for mer automatiserte og effektive transportsystemer.

Jarle Skoglund
7. aug. 2014 - 07:55

Utviklingen for mer intelligente og effektive transportløsninger går i rekordfart. ITS-faget (Inteligent Traffic Systems) er blitt viktigere, og foreningen ITS Norway hvor Trond Hovland er daglig leder får stadig mer oppmerksomhet for sitt arbeid med samordning av data fra alle transportsektorene, der målet er en felles database som kan brukes av alle.

-Skal vi ha god mobilitet i fremtiden, må transporten, enten det er på veg, bane, sjø eller i luften, utnyttes på en mye bedre måte. Vi kan ikke bygge oss ut av det med nye veger og baner. Kapasiteten må utnyttes mye bedre, og til det trengs ny teknologi. ITS er fellesbegrepet for denne teknologien, som hele verden nå utvikler i rekordtempo, og som om få år vil medføre store nyvinninger for både gods- og personbefordring, forteller han.

 

Bedrer vegkapasiteten med 50 prosent!

Trond Hovland sier at kapasitetsutnyttelsen på vegene er særdeles dårlig sammenlignet med de andre transportformene. Derfor mener han at ved å utvikle elektronikk og andre tekniske løsninger som gjør at bilene kan kjøre tettere, så kan vegkapasiteten forbedres med minst 50 prosent på mange veger.

-Beregninger som er gjort viser at det i rushtiden passerer ca 80 000 tomme bilseter forbi Lysaker på E6 inn og ut av Oslo. Det betyr at det er 1,15 personer i hver bil, eller at bare hver syvende bil har to eller flere personer i. Hadde vi hatt systemer i bilene, som enten via avgiftsystemer eller på andre måter, som  kunne bidratt til å øke antall personer i hver bil, ville det bety en enorm kapasitetsøkning. Til sammenligning tilbyr kollektivtransporten rundt en tredjedel så mange seter som det er tomme bilseter på samme strekning.

 

Kjører på egen hånd i tunnel

- Med teknologi som går i retning av at bilene styrer seg selv, tror vi det ligger store muligheter til å fortette vegene med flere biler. Med hjelp av automatiske avstandssystemer kan bilene kjøre helt opp i baken på bilen foran, uten at det vil gå ut over sikkerheten. Dette vil vi se vanlig i bruk på en del motorveger allerede rundt 2020, kanskje først i Tyskland.

Hovland tror at et lignende system kan implementeres i norske vegtunneler, hvor mange i dag har fobier med å kjøre inn i på egen hånd. Også her kan elektronikk styre bilen på egen hånd igjennom, et system som kunne redusert muligheten for ulykke vesentlig.

-Veldig mye vil skje på denne fronten de neste tiårene – vegene og kjøretøyene vil bli bare smartere og smartere

 

Tema på «Smarte veger 2014»

ITS og andre nyvinninger man vil møte innen vegsektoren i årene som kommer er tema på konferansen «Smarte veger 2014» som arrangeres av Våre Veger og TU Event i Oslo 25.september. Her skal visjonære og kunnskapsrike mennesker fortelle om mulighetene som ny teknologi vil gi og vise eksempler på det.

Ved siden av statsråd Ketil Solvik-Olsen, byr arrangørene som er variert og sammensatt program som både vil bli underholdende og tankevekkende.

Kjente navn som framtidsforsker Erik Newth og Erling Dokk Holm, også han kjent debattant innen byutvikling og arkitektur, er å finne blant innlederne.

 ITS er fellesbegrepet for bruk av informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i transportsektoren, og her vil Vegdirektoratets fremste ekspert på området, Anders Godal Holt, dele med deltagerne hva han skuer inn i horisonten.

Norconsults Sebastiano Lombardo skal snakke om plassen innovativ tenkning bør ha i vegbygging, mens to innledere fra Statens vegvesens E39-prosjekt tar for seg forskningsprogrammene rundt utviklingen av ny teknologi som er satt i gang for å sikre en fergefri kystriksveg.

 

Her er programmet og mulighet for påmelding:

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.