ARKIVNYHETER

Smøla vindkraftpark åpnet

Claude R. Olsen
5. sep. 2002 - 16:55

- Smøla vindpark er resultat av en betydelig satsing i Statkraft på å ta i bruk nye fornybare og miljøvennlige energiløsninger, sa konsernsjef i Statkraft, Bård Mikkelsen.

Smøla vindpark er planlagt i to byggetrinn. Første byggetrinn består av 20 vindturbiner. Andre byggetrinn vil gi vindparken ytterligere inntil 55 turbiner og en samlet installert effekt på ca 150 MW, tilsvarende ca 450 GWh i året. Dette vil dekke elektrisitetsbehovet til rundt 20.000 husstander.

Med dagens markedspriser er vindkraftutbygging lite lønnsom hvis ikke myndighetene legger forholdene til rette gjennom forutsigbare støtteordninger skriver Statkraft på sin hjemmeside.