Smøla vindkraftpark åpnet

- Smøla vindpark er resultat av en betydelig satsing i Statkraft på å ta i bruk nye fornybare og miljøvennlige energiløsninger, sa konsernsjef i Statkraft, Bård Mikkelsen.

Smøla vindpark er planlagt i to byggetrinn. Første byggetrinn består av 20 vindturbiner. Andre byggetrinn vil gi vindparken ytterligere inntil 55 turbiner og en samlet installert effekt på ca 150 MW, tilsvarende ca 450 GWh i året. Dette vil dekke elektrisitetsbehovet til rundt 20.000 husstander.

Med dagens markedspriser er vindkraftutbygging lite lønnsom hvis ikke myndighetene legger forholdene til rette gjennom forutsigbare støtteordninger skriver Statkraft på sin hjemmeside.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå