Smedvig kjøper forretningssystem

Kontrakten inkluderer levering og implementering av programvare og service til Smedvigs operasjoner on- og offshore i Norge. Smedvig vil også benytte IFS-portaler som gir samarbeidspartnere og ansatte enkel tilgang til informasjonen som ligger på systemet.

Smedvig er en ledende leverandør av boring- og brønnservice. Selskapet er i forkant når det gjelder levering av ny boreteknologi for dypvannsoperasjoner.

Smedvig er et borekontrahent med 3000 ansatte og hovedkontor i Stavanger. Selskapet driver bore- og brønnservice.

IFS utvikler og leverer komponentbaserte forretningssystemer som effektiviserer virksomheten i store og mellomstore bedrifter, og muliggjør en trinnvis utvikling til e-business for bedrifter i samhandlende nettverk.

Les mer om: