NETTARKIV

Smått og rimelig

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
16. apr. 2002 - 08:38

Svartkulp er bygd og drives av Elkem Saudefaldene. Kraftverket ligger i Sauda kommune, ca. 25 km nordøst fra Sauda sentrum. Det utnytter et fall på 50 meter fra en eksisterende tappetunnel fra et kraftmagasin i Svartavatnet og ned til Svartkulp, som er uregulert. Vassdraget er tidligere regulert med tre kraftverk. Kraftprosjektet gir ingen endring i magasinvannstand eller i vannføringen.

Etter at staten forlenget en leieavtale fra 2010 til 2030 for tre kraftstasjoner som nå eies av Statkraft etter hjemfall, begynte Elkem å se på utnyttelsen av allerede utbygde vassdrag, forteller Gunnar Vika i Elkem Saudafaldene, prosjektleder for utbyggingen av Svartkulp kraftverk. Saudafaldene eier også et fjerde kraftverk i området.

Miljøprosjekt

- I utgangspunktet hadde vi en tunnel der det årlig gikk rundt 220 kubikkmeter vann, og et energipotensial som tilsvarte forbruket til 1000 boliger. Dette kunne gi grunnlag for et kraftverk på ca. 4 MW og en årlig kraftproduksjon på ca. 20 GWh i året, sier Vika. Undersøkelser viste at prosjektet ville bli et klart miljøprosjekt, lønnsomt både for eier og kommunen. Det ble også en rimelig utbygging på ca. 1,20 kroner pr. kWh.

Høsten 1999 ble en liten prosjektgruppe på tre mann nedsatt, som skulle gjennomføre prosjektet i løpet av år 2000. Fremdriftsplanen var stram, men det ble snart klart at Statkraft og Elkem måtte avklare en del overordnede spørsmål, noe som førte til at prosjektet ble forsinket i ett år.

- For å gjøre prosjektet enklest mulig, valgte vi å gå for en løsning med totalentreprise ut fra en grov rammespesifikasjon, sier Vika. I tillegg til bygging av nytt kraftverk måtte det også bygges 4,2 km ny 20 kV-linje samt forsterkning av en eksisterende linje på 1,5 km. Denne entreprisen gikk til AGA i Bergen.

Stor entreprise

Egentlig kjøres linjen med bare 13,5 kV, fordi de tekniske og økonomiske analysene viste at verket kunne utføres med denne maskinspenningen samt at kraften kunne overføres uten transformering til kraftstasjonen Sauda II, som også har denne maskinspenningen.

For selve verket gikk NCC anlegg med sine underleverandører seirende ut av kampen etter at fire leverandører var forespurt om å komme med anbud. - Vi vurderte også lokale entreprenører, men prosjektet ble ansett for å være for sammensatt og utfordrende til disse, forteller Vika. Flere lokale entreprenører fikk imidlertid arbeidsoppgaver i forbindelse med utbyggingen.

Utbyggingen ga svært beskjedne arealkonflikter. Kraftlinjen har lagt beslag på noe areal, også selve kraftverksbyggingen og opprustningen av veien frem til stasjonen, men samlet er inngrepene små.

Vitamininnsprøyting

Vika hevder at utbyggingen har virket som en veldig vitamininnsprøytning i forhold til de normale arbeidsoppgaver, som stort sett er fylt opp med bare vedlikehold. Selv om mange utfordringer måtte løses underveis, holdt fremdriftsplanen med god margin. Oppstart skulle skje 1. desember i fjor, men stasjonen kom i kommersiell drift allerede fra 16. november.

Ikke bare ble verket satt i drift før planen: - Også økonomien holdt med god margin med en sluttsum som lå 1,5 millioner kroner under det stramme budsjettet på 26,8 millioner kroner, sier Vika.

Les mer om: