NETTARKIV

Småstoff til TU2 - energispesialen

vannkraft energi kraftforsyning
vannkraft energi kraftforsyningBilde: Statnett
Ole K. Helgesen
11. jan. 2007 - 10:03


ESA bekymret for manglende investeringer

ESA har offentliggjort sin endelige sektorrapport om kraftmarkedet i Norge. EFTAs overvåkingsorgan uttrykker bekymring over myndighetenes arbeid for nye investeringer i produksjon og transmisjon. Det samme gjelder eierskapsreguleringer vedrørende vannkraft (hjemfall). Det uttrykkes også at planer om særtiltak for kraftintensiv industri kan bli et problem.

ESA sier det er for tidlig å konkludere når det gjelder de nylig vedtatte støtteordningene for fornybar energi, og om de vil ha den ønskede effekt i geografiske områder med kapasitetsunderskudd. Sammenlignet med EU fungerer konkurransen i engrosmarkedet i Norge godt, selv om det uttrykkes en viss bekymring over en høy grad av markedskonsentrasjon og den største produsentens markedsposisjon. ESA gjør det klart at dette ikke utgjør et akutt problem i dag, men at overføringsforbindelsene må utvikles for å forhindre at dette blir et fremtidig problem. OKH

Kraftprisene stuper

Gjennomsnittsprisen på det nordiske kraftmarkedet er nå den laveste siden uke 46 i 2005.

Energiloven evalueres

Nå starter arbeidet med å gjennomgå og evaluere energiloven. Behovet for en gjennomgang av energiloven er allerede understreket i Soria Moria-erklæringen. I erklæringen sies det blant annet at det er et behov for en helhetlig gjennomgang av energiloven etter liberaliseringen av energimarkedet

Blant annet skal lovens betydning for kraftbalansen, strømprisene og strukturen i kraftbransjen gjennomgås. Evalueringen skal ha fokus på endringer som kan sikre bedre utnyttelse og bruk av eksisterende produksjon, samt ny kraftproduksjon. OKHEt alminnelig år

I gjennomsnitt over året ble 2006 et ganske alminnelig år i norsk kraftforsyning, med en total produksjon på litt under 121 terawattimer (TWh), forbruk på noe over 121 TWh og en netto import på nesten 1 TWh, viser tall fra Statnett.Bruker én milliard på mobile gasskraftverk

Statnett har undertegnet en intensjonsavtale med Pratt and Whitney om kjøp av 300 MW reservekraft. På Tjeldbergodden skal 150 MW være klare 1. januar 2008, mens de resterende 150 MW skal være tilgjengelige senere samme vinter med tanke på lokalisering på Nyhamna i Aukra kommune. Anleggene kan gå både på gass og alternativ brensel for eksempel biodiesel. . Kontraktsverdien er i størrelsesorden ca én milliard kroner.Ny kraftledning i Setesdal

Statnetts styre har besluttet å investere i ny kraftledning mellom Skåreheia i Birkenes kommune og Holen kraftstasjon i Bykle kommune. Kraftledningen planlegges for et spenningsnivå på 420 kV og vil bli ca. 100 km lang.

– Den er viktig for å opprettholde sikker strømforsyning i Sør-Norge, i tillegg til å kunne møte behov fra regionale utbyggingsplaner. Dette gjelder prosjekter som for eksempel vindkraft på Sør-Vestlandet, gasskraft i Stavangerområdet og nye installasjoner i Tonstad kraftverk, sier Statnett i en pressemelding. Prosjektet er under avsluttende klagebehandling hos Olje- og energidepartementet. OKHØker overføringskapasiteten mellom Trøndelag og Sverige

Statnett skal bygge en ny kraftledning mellom Trøndelag og Sverige. Dette innebærer investeringer og kostnader på totalt ca. 400 millioner kroner, og omfatter blant annet transformatoranlegg i Klæbu og Tydal samt bygging av 25 km ledning i Tydal kommune frem til riksgrensen. OKHFår bygge Valen kraftverk

NVE gir Valen Kraftverk tillatelse til å bygge nye Valen kraftverk i Kvinnherad kommune i Hordaland. Med nytt kraftverk vil den årlige produksjonen øke fra 8-9 GWh til rundt 19,3 GWh, melder NVE.

Anbefaler utbygging av Forsanvatn

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet at Nord-Salten Kraftlag får konsesjon for å regulere Forsanvatn og bygge Forsanvatn kraftverk i Hamarøy og Steigen kommuner. Med anbefalte krav til minstevannføring, mener NVE at dette gir en god utnyttelse av vannkraftressursene i vassdraget. Kraftverket vil gi en årlig produksjon på ca 35 GWh. OKH

Tar ikke selvkritikk for industrikraft

– Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen avviser at regjeringen har ført velgerne bak lyset ved ennå ikke å ha fremmet et konkret forslag om industrikraftmarked.

– Fremming av et eget industrikraftregime både er og har vært en krevende prosess. At vi nå har bestemt å bruke mer tid på å fremme et slik forslag, har sammenheng med et arbeid som foregår i EU. Det arbeidet forventer vi avsluttes i løpet av første halvår. Parallelt vil vi fortsette arbeidet med et nasjonalt system, sa Odd Roger Enoksen under Stortingets åpne spørretime nylig, ifølge Montel Powernews.Har kjøpt seg opp i Bio Varme

Akershus Energi AS har kjøpt 33 prosent av aksjene i Bio Varme AS fra YX Energi Norge AS. Dette gjør Akershus Energi til største eier i et av landets ledende bioenergi- og fjernvarmeselskap, skriver dn.no.

Energi presset opp konsumprisene

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 2,3 prosent fra 2005 til 2006, mot en årsvekst på 1,6 prosent året før. Det var spesielt høyere priser på energivarer som trakk opp prisveksten, melder SSB.

KPI uten energivarer ga en årsvekst på én prosent. Årsveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer var 0,8 prosent. I desember 2006 var KPI 118,5, som innebærer en prisøkning på 2,2 prosent de siste tolv månedene. Det har vært en sterk økning i kraftprisene til husholdningene i løpet av 2006, mens nettleiene lå tilnærmet flate i perioden. Samlet sett økte elektrisitetsprisene, inkludert nettleie, med 28 prosent fra 2005 til 2006. KPI uten elektrisitet steg med 1,3 prosent fra 2005 til 2006, mens konsumprisene samlet vokste med 2,3 prosent, melder Montel powernews. OKH

Les mer om: