NETTARKIV

Småsaker karrierespesial

Bilde: colourbox.com
Truls Tunmo
5. des. 2006 - 12:23

Bytter sjelden

Ifølge TNS Gallup byttet bare 14 prosent av privatkundene skadeforsikringsselskap i 2005 til tross for det kan være flere tusen kroner å spare på å bytte selskap. Det er ikke alltid at lojalitet lønner seg. Men neste år kan en tilsvarende undersøkelse få et helt annet resultat. Grunnen er at fra forrige årsskifte fikk forbrukerne mulighet til å skifte forsikringsselskap når som helst på året. Tidligere var det bare ved det årlige hovedforfallet man kunne si opp et forsikringsforhold og bytte selskap.Tjener rått

De tre siste årene har selskap inne skadeforsikring fått et driftsresultat på totalt 19,4 milliarder kroner, ifølge Dagbladet . Årsaken er først og fremst at selv om vi bulker mindre, er forsikringspremien er like høy.Store prisforskjeller

En prisforskjell på over 40 prosent for å forsikre samme bil i samme by med akkurat samme vilkår er fullt mulig. En rundspørring Teknisk Ukeblad har gjort viser at forsikringsselskapet Tennant tar 12 800 kroner for en BMW 3-serie, mens Gjensidige Forsikring har en pris på 6 400 kroner, inkludert totalkunderabatt for akkurat samme bilen.Taper på å jobbe

Pensjonister over 67 år kan tjene inntil 2 G i arbeidsinntekt uten å få kuttet pensjonen. Det tilsvarer rundt 125 000 kroner i året. Grensen er langt lavere – 15 000 kroner for AFP-pensjonister mellom 62 og 67 år.

Regjeringen har lovet å føre en seniorpolitikk som bidrar til at eldre står i arbeidslivet, skriver Aftenposten.Vil øke pensjonsalderen

Regjeringen vurderer å øke aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år. Det fremgår av stortingsmeldingen om seniorpolitikk som ble fremlagt i skyggen av pensjonsmeldingen 20. oktober.

Dagens aldersgrense i arbeidsmiljøloven er 70 år. Fra og med dette tidspunktet kan arbeidsgiver si opp arbeidstakeren uten å henvise til annet en alder. Nå vil regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet utrede om tiden er inne for øke aldersgrensen med to år.

Regjeringen vil dytte aldersgrensen oppover i håp om at flere vil stå lenger i arbeid. De rød-grønne har også tro på at økt aldersgrense vil stimulere arbeidsgiverne til en bedre seniorpolitikk.Milliardutbetalinger i AFP

Pensjonsutbetalingene i ordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP) var 2739 millioner kroner i 2005 – en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2004. Ordinært resultat var likevel bedre i 2005 enn i 2004, noe som kommer av økte finansinntekter, ifølge Statistisk sentralbyrå.Lavere forvaltningskapital i skadeforsikring

Både livs- og skadeforsikringsselskapene kan vise til et kvartalsresultat på over fem milliarder kroner, mens forvaltningskapitalen ble lavere i tredje kvartal 2006 for skadeforsikringsselskapene.

Livsforsikringsselskapenes premieinntekter (korrigert for effekten av flytting) for tredje kvartal ble fire prosent lavere sammenlignet med samme periode i 2005, mens erstatningskostnadene ble 36 prosent høyere. Ifølge Statistisk sentralbyrå er likevel kvartalsresultatet for tredje kvartal noe sterkere i år enn for samme periode i fjor. Kursreguleringsfondet er redusert med 6,3 milliarder kroner siden tredje kvartal 2005.Du kan klage på forsikringsoppgjør

Har du opplevd et dårlig forsikringsoppgjør etter en skade? Da kan det være lurt å henvende seg til Forsikringsskadekontoret. Kontorets oppgave er å bistå forbrukere og næringsdrivende som ikke kommer til enighet med sitt forsikringsselskap om forsikringsoppgjør eller avtalespørsmål. Adressen er www.forsikringsklagekontoret.no.Vil ha statlig ansvar

Høyre vil at de enkelte virksomhetene i staten skal overta det økonomiske ansvaret for egne ansattes AFP-pensjon.

– Statlige virksomheter har i dag ingen motivasjon til å føre en aktiv seniorpolitikk, sier Per-Kristian Foss.

29. mai fremmet han i Stortinget en interpellasjon om temaet til fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Den tidligere finansministeren påpekte at statlige virksomheter i dag ikke belastes noen kostnader ved at egne ansatte går av med tidligpensjon gjennom AFP-ordningen.

– Alle kostnader belastes fellesskapet, og dermed har statlige etater ingen insentiver til å ta i bruk virkemidler som kan stimulere sine ansatte til å stå lenger i jobb enn 62 år, påpekte han.

Forslaget er i tråd med et forslag Senter for seniorpolitikk lanserte i 2004.Skaper usikkerhet om private pensjonsordninger

Innbetalinger til kollektiv livrente som pensjonssparing i bedrift blir nå skattepliktig. NHO mener regjeringen skaper usikkerhet knyttet til om spareformen kan videreføres i et nytt pensjonssystem.

Da Stortinget behandlet saken, presset de borgerlige partiene på for å få avklart at alle eksisterende private pensjonsspareordninger kan videreføres inntil et bredt pensjonsforlik er på plass. Regjeringspartiene var imidlertid ikke villige til å gå inn for noen overgangsregler som kunne forhindre en avvikling av disse ordningene.Siste frist for OTP

Absolutt siste frist for å tegne obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er 31. desember 2006. Storebrand og NHO har ekstra beredskap for medlemsbedrifter som er sent ute.

De fleste av NHOs medlemmer har OTP på plass, men bedrifter som ikke overholder fristen kan komme i erstatningsansvar overfor de ansatte.

– Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til å ordne dette før fristen, sier direktør Sigrun Vågeng i NHO.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.