PRODUKTNYHETER

Smartere pakking

Med vanlig Mellapak har man oppdaget at "flooding" oppstår i overgangen mellom to elementer.

Dette kommer av at disse er rotert 90° i forhold til hverandre og gassen får da en plutselig retningsforandring, noe som forårsaker ekstra trykkfall og skjærkrefter mellom gass og væske.

I Mellapak Plus har man i øvre og nedre del av hvert element redusert vinkelen mot vertikalen til null. Dette gjør for det første at retningsendringen for gassen blir jevn og stabil; resultatet er reduksjon i trykkfall og skjærkrefter mellom gass og væske.

For det andre vil gasshastigheten bli redusert med 25 prosent siden gassen går parallelt med kolonnens vertikalakse. Den nye teknikken gir 25-30 prosent høyere kapasitet med samme effektivitet.

Les mer om: