Smarte gripere

Dette gir raskere sykluser og høyere produksjon. Man kan velge mellom fjær eller sylinderstyrt utstøter. En belg verner griperen mot støvete miljøer – eller beskytter omgivelsene for fett som kan komme ut av gripermekanismen. Belgene finnes i flere materialer for ulike miljøer. Ekstra slaglengde gjør at arbeids stykker med varierende dimensjoner kan håndteres av samme griper.

En griper med sentrumshull kan senere kompletteres med utstøtere. Belgen kan byttes til annet materiale.

Den 3-fingrete kjoksgriperen finnes i størrelse 16–125 mm. Dessuten kommer den i utgaver med to og fire fingre.

Les mer om: