Smarte algoritmer gjør at solkraftprodusentene kan se inn i fremtiden

Ved å bli flinkere til å spå været fem minutter fram i tid blir stabiliteten i kraftnettet bedre – noe som kan øke innslaget av nye, fornybare energikilder i Australia.

Smarte algoritmer gjør at solkraftprodusentene kan se inn i fremtiden
Hvordan blir været om fem minutter – og hva er da forventet strømproduksjon? Bedre svar på de spørsmålene bedrer stabiliteten i nettet og legger grunnlaget for mer bruk av nye, fornybare energikilder i den australske strømmiksen. Foto: Kitch Bain, Colourbox.com

Ifølge nye studier i Australia har maskinlæring bidratt til mer nøyaktige anslag for produksjon av solenergi, noe som igjen legger grunnlaget for bedre stabilitet i strømnettet, skriver PV Tech.

Unøyaktige anslag på kraftproduksjonen kostet australske produsenter nesten 1,4 milliarder kroner etter dagens valutakurs i fjor.

Med maskinlæring forbedres nøyaktigheten på anslagene med 45 prosent, ifølge en studie finansiert av Australian Renewable Energy Agency.

Anslaget for produksjonen fem minutter fram i tid er viktig for å få mest mulig stabilitet i strømnettet.

– Naturlige variasjoner i været gjør det vanskelig for produsentene av fornybar energi å forutsi nøyaktig hva som blir deres kortsiktige energiproduksjon, og det på virker stabiliteten i nettet. Å bruke maskinlæring og algoritmer til å se fem minutter inn i framtiden er svært verdifullt, sier Denis Marshment fra ingeniørselskapet Worley, som har vært med på prosjektet. 

Studiet har foregått i både en solenergipark og i et vindkraftanlegg. 

Les også