Smart styring av nettet kan spare store nettutbygginger

Forsøk viser store muligheter for å styre kraftforbruket. Smarte løsninger kan kutte energitoppene.

Smart styring av nettet kan spare store nettutbygginger
Med smart styring av nett kan kraftforbruket reguleres for å redusere toppene i forbruket. Slik kan man spare samfunnet for mange kraftkabler. Bilde: colourbox.com

Se for deg at en smart nettløsning skrur av varmtvannstanken din mellom klokken 16 og klokken 17 hver dag. Skjer det samme med tusenvis av andre varmtvannstanker samtidig, kan mulighetene for å spare strøm være enorm.