NATURVITENSKAP

Smart & rart TU 38

Zeolitt kjøler fatølet

Fatølentusiaster kan nå glede seg over muligheten til å kjøpe ølet i 20-liters fat som selv kjøler ølet ned til seks grader, og holder temperaturen under ni grader i 12 timer etter at kjøleprosessen er startet. Dette skal gjelde selv når utetemperaturen passerer 30 grader i skyggen.

Det tyske bryggeriet Tucher har sammen med firmaet Zeo-Tech GmbH utviklet det nye fatet. Den nye konstruksjonen, som markedsføres under navnet Coolkeg, benytter seg av mineralet zeolitt, som har nærmest ubegrenset evne til å trekke til seg vann. Rundt kolben med ølet, plassert midt i fatet, er det lagt en fiberduk som er mettet med vann. Her er det vakuum. I et ytre rom er det plassert tørket zeolitt, også dette under vakuum. Mellom vannet og zeolitten er det plassert et rom for fordamping, samt en ventil.

En halv times tid før ølet skal nytes, åpnes denne ventilen. Dermed strømmer vanndamp ut og suges opp av zeolitten. Vannet som blir igjen i fiberpelsen fryser øyeblikkelig til is og kjøler ned ølet.

Les mer på: www.tucherbraeu.de/home.html

Karius og bktus jages av bier

Brasilianske honningbier kan bedre tannhelsa. De produserer stoffet propolis som de reparerer og rengjør bikubene med. Ved å påføre propolis fra sørbrasilianske bier på rottetenner gikk antall tannhull ned med 60 prosent, viser en undersøkelse gjort av forskere ved universitetene i Campinas, Brasil, og Rochester, USA.

Propolis har vært kjent siden 300 år f. Kr. og brukes i kremer og tannpasta, men det finnes i en mengde kjemiske variasjoner. Langt fra alle er virksomme mot hull i tennene.

Stoffet er spesielt effektivt i å ta knekken på glukosyltransferase. Dette og andre enzymer driver fram plakkdannelse. Derfor ligger nøkkelen til god tannhelse i å stoppe enzymene.

Les mer på : www.sciencedaily.com

Blått lys for CD og DVD

Laserdioder med blått lys gjør det mulig å lagre seks ganger så mye informasjon på CD- og DVD-plater i forhold til dagens teknologi, som bruker røde laserstråler. Det kommer av at bølgelengden halveres fra 820 til 410 nm, melder svenske Ny Teknik.

Metoden er basert på kjent teknologi ved at en rød laserstråle sendes gjennom et krystall som halverer bølgelengden og gir blått lys. På den måten mener ekspertene at de oppnår en mer stabil laserstråle, der bølgelengden varierer med bare én nanometer.

Japanske Nichia tok patent på laserdioder som produserer blått lys allerede i 1998, men nå har Matsushita og NGK funnet en annen metode som kan gi en halvering av utsalgsprisen.

Ha-ha-ha

Kvinner synger når de ler, mens gutta snøfter og grynter, viser en undersøkelse gjort av Jo-Ann Bachorowski og Michael Owren. I tillegg ler jentene med så høy frekvens 2000 Hz, at de ligger en oktav over den den høye C. Det er to ganger høyere frekvens enn gutta, som ligger og brumler rundt 1000 Hz. For begge kjønn er det to ganger mer enn for normal tale, skriver American Institute of Physics.

Studien avslører dessuten at vi Ikke ler ha-ha eller ho-ho. Lyden er mer en mellomting – huh-huh, men det er kanskje i tegneseriene at akkurat det er viktig.

Skilpadder har kompass

Hvordan finner sjøskilpadder veien over Atlanterhavet og tilbake? Spørsmålet har lenge opptatt forskere, for babyskilpadder legger i vei over havet like etter at de er klekket ut. Nye funn viser at de unge skilpaddene har innebygde kompass, slik at de kan holde kursen ved hjelp av Jordas magnetfelt, skriver Scientific American.

Forskere ved universitetet i North Carolina har testet de små skilpaddenes evne til å skille mellom regionale magnetfelt i et basseng fylt med sjøvann.

Resultatene var slående. Skilpadder som ble utsatt for et magnetfelt tilsvarende det ved kysten nord for Florida, svømte mot sørøst. Felt som ligner den sørligste delen, førte til at de padlet vest-nordvest. – Resultatene våre viser at unge sjøskilpadder kan utnytte regionale magnetfelt til å navigere i åpent hav. De forlater redet klare til å reagere på spesifikke felt med bevegelser i bestemte retninger, skriver forskerne. De tror at tilsvarende mekanismer kan lede fisker og andre dyr som migrerer i havet. (hkn)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.