Smalhans for bredbånd

  • Samfunn

En marginal satsing på bredbånd er gjort med bruk av 90 millioner kroner i Høykom-programmet, der kun 30 millioner er avsatt til distriktene.

For å sette dette perspektiv har Årdal kommune investert 25 millioner kroner i bredbåndsinfrastruktur alene i år.

I NHDs pressmelding om budsjettet står det at man ønsker å øke bevilgningene til veier med over 600 millioner kroner.

- Dette viser hva slags infrastruktur regjeringen er mest opptatt av, og det henger dårlig sammen med regjeringens satsing på innovasjon og nyskaping. Regjeringens bredbåndspolitikk vil gjøre at vi får A- og B-kommuner i landet vårt med regjeringens velsignelse. De digitale skillene vil bli større og distriktene blir taperen, sier Hoff.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå