TUMENER

Småkraft-jukset må stoppes

Juksemakerne bør anmeldes til Økokrim, skriver redaktør Tormod Haugstad.

Direktør Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyste på energibransjens vinterkonferanse nylig at NVE mistenker hele 70 av 141 småkraftverk for juks.

NVE har avdekket «systematiske avvik» mellom det kraftverkene hadde tillatelse til å produsere og det de ifølge Statnett faktisk produserer.

Les saken: – Mange cowboyer som bryter konsesjonen

Dette dreier seg om kraftverk som er under 1 MW satt i drift etter 2004 og kraftverk over 1 MW satt i drift etter 2009, men felles for dem er at de ønsker å komme inn under det svensk-norske sertifikatmarkedet som trådte i kraft 1. januar i år.

Sertifikatordningen har kommet i stand for å stimulere til økt utbygging av fornybar energi fram til 2020.

Produsentene av fornybar elektrisitet får inntekter både fra strømprisen til leverandørene og fra forbrukernes avgift til de grønne sertifikatene.

Dette har utløst et enormt antall konsesjonssøknader. Av rundt 1100 søknader gjenstår det å behandle ca. 600.

Jukset i småkraftbransjen fører til at det nå dannes en ny kø, av småkraftprosjekter som venter på å få elsertifikater.

Her vil imidlertid neppe bransjen klage særlig høylydt, siden det så til de grader er snakk om ris til egen bak.

De siste årene har både småkraft og vindkraft blitt en ny inntektsmulighet for grunneiere.

Enhver bonde med ei rennende elv gjennom eiendommen har
potensial til å bli energiprodusent.

Les også: NVE varsler flere småkraft-avslag

Innkasserer millioner på kraftgebyr

Det er ingen uenighet om at småkraft er viktig. Den bidrar til en bedre utnyttelse av Norges enestående vannkraftressurser.

Derimot er det ikke enighet om hvor miljøvennlige disse utbyggingene er og om dette er en effektiv kraftforsyning. Mange vil mene at «mange bekker små» bør lede til en kraftstasjon og en dam som lar seg regulere.

Direktør Janne Sollie i Direktoratet for Naturforvaltning (DN) pådro seg Småkraftforeningens vrede i fjor høst da hun i Teknisk Ukeblad tok til orde for at større vannkraftutbygginger er mer miljøvennlige enn småkraft.

Hun påpekte at småkraft gir relativt sett mer naturskade per kilowattime.

Mistanken om juks bekrefter inntrykket av «cowboytilstander» i småkraftbransjen.

Enten det dreier seg om bevisst juks med for kraftige turbiner eller for dårlig kontroll, skal ikke dette skje.

Derfor er det positivt at direktør Per Sanderud nå varsler en strengere praksis overfor småkraftsøknadene.

De skal også vurderes i en sammenheng utfra beliggenhet til annen småkraft og tilgjengelighet for infrastruktur.

Og juksemakerne bør anmeldes til Økokrim for miljøkriminalitet.

Les også: Slik kan AS Norge tjene mer på energi

Åpner for mer småkraft-delegering

Skatteregler gir ressurssløsing i småkraften

Småkraften får ikke bunnfradrag