KLIMA

Småkraft er verst for miljøet

Småkraftverkene er langt mer skadelige for miljøet enn større utbygginger, viser kartlegging fra Multiconsult.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
22. mai 2012 - 12:41
Vis mer

Konsulentselskapet har sammenlignet småkraft og større oppgraderings- og oppussingsprosjekter og målt hvor store miljøinngrep som må til for å få på plass 10 TWh ny kraft.

Kartleggingen, som ikke er publisert, viser at små kraftverk samlet sett berører en vesentlig lengre nedstrøms elvestrekning enn oppgradering- og utvidelseprosjekter ville gjort (se tabell).

Fem ganger verre

Forskjellen er enda større når det gjelder redusert vannføring i synlige fosser.

Tap av inngrepsfrie naturområder (INON) anslås å være hele fem ganger så stort når man bygger ut småkraft, samtidig som det er registrert trussel mot flere rødlistearter enn om kraften hadde vært bygget ut som oppgradering og utvidelse.

Multiconsults sammenstilling er basert på statistikk fra nærmere 50 småkraftprosjekter og fire større vannkraftprosjekter.

Småkraft: – Mange cowboyer som bryter konsesjonen

LEDER: Småkraft-jukset må stoppes

Fikk kritikk

Funnene presenteres i et innspill Direktoratet for naturforvaltning (DN) ga til regjeringens energiutvalg.

Der fremstilles Multiconsults funn som det beste beviset for at småkraft er mer skadelig for miljøet enn større prosjekter.

Direktoratets direktør Janne Sollie fikk hard kritikk da hun kom med denne påstanden under NVE-dagene i fjor.

EnergikildeTypisk MWSnitt MWSnitt GWhAntall prosjekter for 10 TWh

Miljøkostnader

Vassdrag berørtTapt INONRødl arterLandskap
Antallkm nedstrkm2truet antallkm synlig foss
O & U vannkr10-5020801255040104100
Småkraftverk1-1031010002001005010500
Kilde: Multiconsult

Lite forskning

I innspillet til Energiutvalget forsøker DN å belegge påstanden med en rekke forskningsfunn, men må medgi at det er gjort for lite forskning der man sammenligner miljøeffekten av ulike utbyggingsformer og tallfester konflikter per produsert mengde energi.

DN konkluderer likevel med at «det er klare indikasjoner på en totalt sett større miljøbelastning ved å bygge et stort antall små prosjekter, enn ved å bygge noen få store med samme produksjon».

Les også: Fisken stresses mindre av effektkjøring

Holder ikke vann

Småkraftforeningas daglige leder Henrik Glette synes det er merkelig at DN må ty til upublisert materiale for å komme fram til sin konklusjon.

– Multiconsults sammenstilling er ikke grundig nok til å kunne trekke de konklusjonene som DN gjør. Vi skal ta diskusjonen og forskning på alvor, men da må også forskningen være alvorlig. Hvis de virkelig mener at påstandene holder vann, får de underbygge dem skikkelig, sier Glette.

Les også: Millimeterpresisjon gir mer kraft

Begynner med konklusjonen

Han mener DN begynner i feil ende.

– At et forvaltningsorgan begynner med konklusjonen og så leter med lys og lykte etter den, er et ganske stort brudd på god forvaltningsskikk, sier Glette.

– Hvis vi skal møte fornybarforpliktelsene Norge har til 2020, er utfordringen å finne prosjekter som kan bygges. Og hvilke store kraftprosjekter vil løse behovet for 13 TWh innen 2020, spør Glette.

Article1224_Image1978.jpg

Lavest mulig miljøkostnad

Janne Sollie avviser kritikken.

– Det var Energiutvalget som ba oss komme med en uttalelse. Vi gikk gjennom det vi hadde, og er tydelige på hvor usikkerheten ligger. Men det finnes faktisk ganske mye både ny og gammel kunnskap om dette. Derfor ville det vært feil å ikke ha noen oppfatning om det, sier Sollie.

Hun understreker at det finnes mange gode småkraftprosjekter, og at de må få en individuell behandling.

– Mitt hensyn er å få mest mulig kraft for en minst mulig kostnad for miljøet, sier Sollie.

Les også:

Du må betale for elektrifiseringen 

NVE varsler flere småkraft-avslag

NVE vil ta unna småkraftkøen

Flere vil ha fart på vernede Vefsna

– Kun fem nordmenn kan designe en generator

Vil ha mer kraft fra peltonturbinene 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.