Smakfull fra lake

Fiskeriforskning har utviklet en spesiell lake og teknologi for å tilføre laken til råstoffet. Fiskefileter legges inn i en vakuumtrommel med lake. Trommelen tømmes for luft, og fiskekjøttet masseres forsiktig ved at trommelen roterer sakte i noen minutter. Ved å endre innholdet i laken og lengden på vakuumbehandlingen, kan det utvikles til en rekke smakfulle produktvarianter ut fra forbrukerens ønsker.

Melbu Fiskeindustri har vært pilotbedrift i det industrielle prosjektet. (hl)

FISKERIFORSKNING

Les mer om: