ARKIVNYHETER

Små tiltak gir store gevinster

STERK FORBEDRING: Fiskematprodusenten Berggren på Kongsvinger har hat en eksplosjonsartet vekst etter at vareutvalget ble redusert og prouksjonen strømlinjeformet.
STERK FORBEDRING: Fiskematprodusenten Berggren på Kongsvinger har hat en eksplosjonsartet vekst etter at vareutvalget ble redusert og prouksjonen strømlinjeformet. Bilde: Jens Haugen
Anders J. Steensen
21. okt. 2010 - 07:51
Vis mer

Maarud Gård: Industribedriftene i sju kommuner i Sør-Hedemark har gått sammen om å danne nettverket 7Sterke. Målsettingen er å styrke lønnsomheten og konkurranseevnen til bedriftene i regionen og dermed også sikre sysselsettingen i et område preget av pendling. Bedriftene samarbeider om Lean-metoder for å bli bedre.

– Vår målsetting er å få til økt produktivitet i hver og en av bedriftene. Med samarbeid kan vi få til en verktøykasse for å bedre samspillet internt i bedriftene. Derfor er Lean-programmet rettet mot linjeledelsen og mellomledernivået. Jeg vil rette en stor takk NAV som har vært med på å finansiere prosjektene i de enkelte bedriftene, sier styreleder i 7Sterke, Trond Hagerud. Han er til daglig ansatt som administrerende direktør i Rescon Mapei i Odalen.Sikre sysselsttingen

– Vårt anliggende er å sikre sysselsetting og unngå permitteringer og oppsigelser. Selvfølgelig er vanskelig å si hva som hadde skjedd dersom disse bedriftene ikke hadde gjennomført Lean-prosjektet, men vår holdning er at det har vært vellykket. Det har vi fått positive tilbakemeldinger om fra både fagforeninger og bedrifter. Vi ser også at kompetanse i Lean Manufacturing er et fortrinn uavhengig av bransje, sier rådgiver Jon Bernt Hansen i NAV Hedmark.

Midlene som NAV har tildelt bedriftene i Lean-prosjektene er bevilgninger gitt gjennom programmet for bedriftsintern opplæring, de såkalte bio-midlene.Ta del i kompetansen

Per Morten Wangen i Eidskog Stangeskovene er i en prosess for å vurdere hvorvidt et Lean-prosjekt kan være aktuelt å gjennomføre for den tradisjonsrike trelastbedriften.

– For oss er det viktig å ta del i den kompetansen de andre bedriftene har fått i gjennomføringen av deres prosjekter. Vi må dele kunnskapene på prosessen i gjennomføringen av et Lean-prosjekt. For oss er det viktig å få påfyll av kunnskap fra utsiden av bedriften, sier Wangen.Mye å hente

Bakgrunnen for etableringen av nettverket 7Sterke var den plutselige konjunkturnedgangen som kom som følge av finanskrisen. Det var rundt 3500 ansatte i regionens forskjellige industribedrifter i januar 2009. DA forvaltet driftsorganisasjonen rundt 4,2 milliarder kroner. Et år senere er antallet ansatte redusert med 400 og forvaltningen er redusert til 3,8 milliarder kroner.

– En prosent forbedring i disse kostnadene vil for regionen bety 38,5 millioner kroner. Det er klart at selv små tiltak kan bidra til å sikre lønnsomheten, konkurranseevnen og sysselsettingen, sier Hagerud.


Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Tre hovedområder

Hovedsatsingen innenfor 7Sterke er derfor forbedringer lang tre hovedområder, rammebetingelsene, kompetanse og samarbeid mellom bedriftene.

– Når det gjelder rammebetingelsene er det særlig samferdselen og i særdeleshet veiene vi mener kan forbedres. Innenfor kompetanse er samarbeid med skolene og forbedringer av fagopplæringene som står i sentrum, mens bedriftssamarbeidet er konsentrert om arbeidsmiljø, innkjøp og produksjon innenfor bedriftene, forteller produksjonsleder Jan Roger Broen i Rescon Mapei. Han er sekretær for 7Sterke-samarbeidet.Reduserte vareutvalget

Lean-programmet har gitt gode resultater for de bedriftene som har vært med. Berggren AS på Kongsvinger har gjennom en forenkling i produksjon og reduksjon av vareutvalg klart å fordoble omsetningen av sine fiskeprodukter.

– Våre analyser viste at runt 35 prosent av omsetningen var fra fem av produktene. Derfor reduserte vi vareutvalget fra rundt 400 til 25 varer. Vi investerte i nytt produksjonsutstyr som gjorde at vi kunne redusere omstillingstidene i bedriften, forteller produksjonssjef Tore Berggren, som er en av eierne i den tradisjonsrike sjømatbedriften som ligger så langt fra havet som nesten er mulig i Norge.

– Med de tiltakene som ble gjennomført kunne bedriften holde vareforbruket nede ved at produksjonen ble mer standardisert. Vi kunne bruke mer ressurser på salg og markedsføring. Resultatet er en produksjonsvekst på 140 prosent, mens antallet ansatte er økt med 40 prosent, sier Berggren.Enklere hverdag

En annen næringsmiddelprodusent i området er Maarud, mest kjent for potetgull. – Vi introduserte Lean-modellen med en egen styringsgruppe for å effektivisere både produksjonen og varelageret, forteller produksjonssjef Christer Johansson. Målet var å halvere omstillingstiden i produksjonen som inkluderer renholdsrutinene og å øke omsetningstakten i varelageret. I produksjonen av snacks er renhold svært viktig ved omstilling av produkter, særlig på grunn av forskjellige allergier og matintolleranser.

Bedriften analyserte flaskehalsene og alle bevegelser for de ansatte ble kartlagt for å finne nødvendige tiltak.

– Vi fant ut at vi ikke må gjøre omstillinger ved skiftbytte. Det er viktig å få riktig mannskap på plass for dette arbeidet. Vi utarbeidet standard menyer for omstillingene, noe som medførte at arbeidsoperasjonene ble enklere. Hittil har vi klart å redusere omstillingstiden med 30 prosent, forteller Johansson.

– Hverdagen er blitt enklere. I en 5S analyse har poengscore økt fra 55 til 98. Hvilket betyr mye både for kvalitet og sikkerhet, forteller Johansson.Redusert varelager

For varelageret var målet å redusere antallet paller med produkter med 10 prosent. Det har bedriften klart. I dag er antallet paller med produkter gått ned fra 10 000 til 9 000, samtidig er 98,5 prosent av leveransene riktige. – Vi leverer kun til fire kunder i Norge, med de er avhengige av å få de riktige varene. Med svært enkle midler har vi klart å redusere omløpstiden i bedriften samt kapitalbindingen, noe som gir oss bedre lønnsomhet, sier Johansson.Økt effektivtet

For Rescon Mapei som leverer byggematerialer, var det viktig å få til bedre innkjøpsrutiner og levering av varer. Hvert år leveres det ut nær 200 000 tonn med byggevarer i over 1150 varianter. Totalt er det rundt 19 000 ordrer per år, som medfører 700 000 plukk i produksjonen og lager årlig.

– Kontorarbeid er også en del av produksjonen. Ved å standardisere, innføre et dokumentasjonssystem og arkivsystem for ordrebehandlingen, så kan vi spre mye tid, forteller kontorleder Lene Hammeren.

Bedriften gjennomførte et 5 S program på ordrekontoret for å effektivisere ordrebehandlingen sammen med investeringene i nye enkle datasystemer. Resultatet var at de kunne spare 2 – 3 timer arbeid hver dag. Med det nye arkivsystemet forsvant 250 ringpermer og tilsvarende mye papir.

– Vi investerte 50 000 kroner og sparte 750 000 kroner per år. Hele omleggingen gikk mye raskere enn vi ventet. Trivselen på arbeidsplassen er minst god, fordi hverdagen for den enkelte er enklere, sier Hammeren.Rescon Mapei har også gjennomført et omfatten Lean program i produskjonen. Det gjelder både service og vedlikehold av maskiner hvor dette nå er systematisert. I tillegg har bedriften innført såkalt Driftsstavler hvor de forskjellige arbeidslagene møtes hver morgen for å gjennomgå dagens oppgaver og eventuelt diskutere forbedringer.

– Hittil har vi klart å gjennomføre 240 av 250 forskjellige forbedringsttiltak, forteller Hagerud.

Det er også gjennomført en 5S analyse og gjennomført en 5S sertifisering i produksjonavdelingen. Summen av alle tiltak som er gjennomført har medført at bedriften har tredoblet produskjonskapasiteten siden oppstarten i 2004. Lean-prosjektet alene står for en økning på to tonn per time. For 2010 betyr det økt deknisngbidrag for hver time med 2500 kroner

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.