ARKIVNYHETER

Sluttstrek på Strømmen

Ordføreren i Skedsmo, Anita Orlund markerer åpningen av miljøgata i Skedsmo assistert av byggeleder Tom Fjerdingby (til høyre) og avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud, begge fra Statens vegvesen Region øst.
Ordføreren i Skedsmo, Anita Orlund markerer åpningen av miljøgata i Skedsmo assistert av byggeleder Tom Fjerdingby (til høyre) og avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud, begge fra Statens vegvesen Region øst. Bilde: Anders Haakonsen
28. aug. 2010 - 22:58

Inntil for 12 år siden var riksveg 159 hovedgata gjennom Strømmen. Den var også hovedforbindelsen mellom Oslo og Lillestrøm. Daglig ble den brukt av 23 000 kjøretøyer. En gate med så stor trafikk blir sjelden utformet med tanke for noe annet enn gjennomgangstrafikken.

I 1998 flyttet riksveg 159 vekk fra Strømmen og over i Rælingstunnelen. Fem år senere ble det meste av den gjenværende gjennomgangstrafikken flyttet over på en omkjøringsveg. Dermed var forholdene lagt til rette for en oppgradering av den gamle hovedgata. Den var opprinnelig en handlegate, men den ikke inviterte folk til å oppholde seg lenger en strengt nødvendig.

De som håpet på en rask bedring av forholdene, ble skuffet. Det skulle gå nesten fem år fra den siste omkjøringsvegen ble tatt i bruk til ombyggingen av den tidligere så sterkt trafikkerte gata kom i gang.Dryppvanningsanlegg

Strekningen som er berørt av ombyggingen er 840 meter lang. Det er ikke gjort noen drastiske forandringer på overflaten. Kjørebanen som tidligere hadde varierende bredde, er strammet inn og fått konstant bredde på 6,5 meter. På deler av strekningen ver det et belte med runde steiner mellom kjørebanen og fortauet. Beltene er nå fjernet. Disse og andre tiltak har gjort det mulig å utvide fortauene og bedre forholdene for fotgjengere.

Fortauene er beplantet med lind, lønn og kirsebærtrær. Tidligere var beplantningen tilfeldig, trærne sto der det var plass og hadde dårlig tilgang på vann. Det bar de preg av, ikke minst om høsten da de var raske med å kvitte seg med bladene. De nye trærne har fått dryppvanningsanlegg som sørger for at de får det vannet de trenger.Elendige VA-ledninger

Selv om tiltakene ikke er så veldig omfattende, er de tilstrekkelige til å gi Strømmen et skikkelig løft. Hovedgata, som har status som fylkesveg 385, har blitt en helt ny gate. Mest merkbar er forandringene for fotgjengere. Fra å være et sted man gikk gjennom så fort man kunne, har gata blitt et offentlig rom hvor man gjerne kan oppholde seg. Anlegget har vært mer eller mindre ferdig i to måneder. På denne tiden har Vegvesenet fått mange positive tilbakemeldiger på det som er gjort.

I snørike vintre har det ofte vært vanskelig å ta seg fram. Snøen var ikke lett å fjerne, så den ble ofte liggende. Nå er det lagt gatevarme i fortauene som vil ta seg av det meste.

Om forandringene på overflaten ikke er så store, er de desto mer omfattende under asfalten. All masse ned til 1,2 meter under kjørebanen og 70 cm under fortauene er skiftet ut. Det samme er alle kabler og ledninger. Da man begynte å grave, viste det seg at gamle tegninger ikke stemte - et vanlig fenomen i norske byer og tettsteder. Dessuten var vann- og avløpsledningene i mye dårligere forfatning enn antatt. Dette førte til at kommunens utgifter til arbeid under bakken økte til åtte millioner kroner - fire ganger så mye som anslått.Snøen forsinket

Den endelige regningen for prosjektet kommer på ca. 70 millioner kroner. I tillegg til de åtte millionene som har gått med til VA-ledninger, er det brukt to millioner på andre kabler. Av de 60 millionene som har gått til veg, betaler Skedsmo kommune 30 millioner og forskutterer like mye. Det forskutterte beløpet blir senere refundert av fylket.

Kontrakten med entreprenøren ble underskrevet 13. februar 2008. I følge den opprinnelige framdriftsplanen skulle anleggsarbeidet være avsluttet 1. november i fjor og gartnerarbeidet 15. mai i år. Forsinkelsene skyldes ekstraarbeid i forbindelse med det som ligger under asfalten og en svært snørik vinter i 2009.

Anleggsarbeidet er utført av Askim Entreprenør. Bjørbekk & Lindheim, Rambøll og Cowi har vært konsulenter, Statens vegvesen har hatt byggeledelsen.Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.