PROSJEKTER

Sluttstrek for flere tiår med veikamp i Tromsø. Ny E8 vedtatt av kommunestyret 

Kommunestyret i Tromsø har vedtatt ny E8 langs vestre trasè gjennom Ramfjorden. Veiprosjektet til rundt to milliarder kroner kan realiseres innen 2025.

Den nye E8 legges på vestsiden av Ramfjorden, som så skal krysses med bru.
Den nye E8 legges på vestsiden av Ramfjorden, som så skal krysses med bru. Illustrasjon: Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
26. aug. 2020 - 20:21

E8 gjennom Ramfjord er innfartsveien til Tromsø. I dag går den på østsiden av Ramfjorden, gjennom et tett befolket område med mange boligavkjørsler. Veien er smal, har nedsatt fartsgrense og har i mange år vært ulykkesutsatt.

Kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen setter dermed sluttstrek på flere tiårs kamp fram og tilbake mellom lokalbefolkning, kommunestyre og veimyndighetene. 

Ny E8 vil gi kortere reisevei til og fra fylkeshovedstaden. Den vil også forbedre framkommeligheten, trafikksikkerheten og ikke minst bomiljøet i Ramfjord, sier Statens vegvesen på sine nettsider.

Store mengder kvikkleire har ført til betydelig økte kostnader for jernbaneutbyggingen gjennom Moss sentrum.
Les også

Ny milliardsprekk for jernbaneutbyggingen i Moss

Men forhistorien til prosjektet har vært lang: 

1992: Veien gjennom Ramfjorden får betegnelsen E8, og Statens vegvesen starter arbeidet med ulike planer for en ny trase. 

1999:  Statens vegvesen blir anmodet av Tromsø kommune om å utrede et alternativ med E8 på vestsiden av fjorden. Vegvesenet svarer at «de store investeringskostnadene og de høye samfunnsøkonomiske underskuddet forsvarer ikke en utbygging etter dette alternativet.»

2000: Kommunestyet vedtar etter forslag fra Vegvesenet en kommunedelplan hvor E8 legges på østsiden, vis a vis dagens E8 fra Sørbotn til Fagernes.

2002: «Fagernesalternativet» blir vedtatt av kommunestyret. Der skal E8 gå ovenfor bebyggelsen på østsiden av fjorden fra Sørbotn til Fagernes, hvor E8 og riksvei 91 skal møtes i et stort veikryss.  Løsningen ville dele bygda i to, og et stort flertall av ramfjordingene var mot vedtaket.

2002: Kommunestyet fattet følgende vedtak: «Vegsjefen bes fremlegge ny reguleringsplan for vei gjennom Ramfjorden etter Lauksletta-alternativet.» Denne løsningen skulle legge E8 ovenfor bebyggelsen på østsiden i en bue ovenfor Fagerneskrysset og bak bebyggelsen i Nordbotn til Lauksletta.

2003:  På grunn av innsigelser fra miljøvernmyndighetene til Lauksletta-alternativet, vedtar kommunestyret å be veisjefen om å utarbeide en reguleringsplan for E8 etter østre alternativ over Ramfjordmoen. Følgende tillegg ble også vedtatt: «Kommunestyret har ingen merknader til om veisjefen ser på vestre alternativ, Polarporten og Lauksletta-alternativet.»

2008: Kommunddelplan for E8 Sørbotn-Laukslett, plan 240, ble lagt frem til behandling. Nå hadde Statens Vegvesen og veisjefen skiftet mening om traseevalg, og gikk inn for det vestre alternativet ut fra hensynet til samfunnsøkonomi og kostnader.

2009: Fylkesmannen kommer med innsigelser av hensyn til reintråkk, rødlistearter, fangstgroper og kvartæravsetninger fra siste istid, og vil ikke tillate å bygge vei gjennom dette området. I stedet foreslår fylkesmannen at veien skal bygges etter vestre alternativ med bru fra Hanslarsanes til Leirbakken.  

2013: Regjeringen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)ser seg lei av manglende lokal framdrift i prosjektet, og bestemmer at prosjektet skal reguleres gjennom statlig plan.

2014: Samferdselsdepartementet stopper etter at Ketil Solvik-Olsen (FrP) har overtatt som statsråd arbeidet med statlig plan, og ber istedet om at Tromsø kommune skal få fortsette planleggingen av ny E8 Sørbotn-Laukslett.

Juni 2020: Statens vegvesen presenterer den ferdige reguleringsplanen. Dette er en oppdatert versjon av reguleringsplanen fra 2011, blant annet supplert med nødvendige grunnundersøkelser, og en optimalisering av veilinja med jevnere profil.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.