Resirkulerte bygg

Slutt på riving? Bygg skal demonteres og brukes på nytt

Bygg skal enkelt og rasjonelt kunne demonteres. Skanska er nå i gang med to pilotprosjekter, der byggene planlegges og bygges med tanke på fremtidig demontering. Det krever nye løsninger og nye produkter.

Fredrik Selmers vei 5 er pilotprosjekt for Sirkbygg, et prosjekt der man skal utvikle metoder og produkter for bygg som kan demonteres. Bilet til venstre viser bygget sett fra nordsiden, til høyre er det sett fra sørsiden.
Fredrik Selmers vei 5 er pilotprosjekt for Sirkbygg, et prosjekt der man skal utvikle metoder og produkter for bygg som kan demonteres. Bilet til venstre viser bygget sett fra nordsiden, til høyre er det sett fra sørsiden. (Illustrasjon: Skanska)

Bygg skal enkelt og rasjonelt kunne demonteres. Skanska er nå i gang med to pilotprosjekter, der byggene planlegges og bygges med tanke på fremtidig demontering. Det krever nye løsninger og nye produkter.

At byggene skal kunne demonteres i fremtiden, står sentralt når Skanska nå har to pilotprosjekter klare for nybygg og kombinasjonen nybygg og rehabilitering. Fra Forskningsrådet har entreprenøren fått tilsagn om 8,2 millioner kroner til prosjektet, som har fått navnet Sirkbygg.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå