"Sloshing" i skipstanker

Sloshing er voldsomme væskebevegelser, skvulping, i en beholder. Sloshing i skipstanker kan forårsake strukturelle skader og påvirker skipsbevegelsen. Doktorgradsarbeidet kan gi økt nøyaktighet når en skal dimensjonere lasterom som skal holde flytende last i skip.

Når et skip utsettes for bølger, vil resulterende bevegelser av tanker med en fri væskeoverflate kunne gi sloshing. Ettersom sloshing gir krefter som virker på tanken og påvirker skipets bevegelser, har det vært viktig å studere det koplede systemet som består av skipet med halvfulle tanker. Rognebakke har også studert bølgeslag mot vegger og tak i en tank, både med tanke på hva konstruksjonen må tåle av trykk og krefter, og hvordan slagene bidrar til å dempe ut væskebevegelsene i tanken.

Innsamlede data har gjort det mulig å validere beregninger av sloshing og simuleringer av kopling mellom sloshing og skipets dynamikk. Programmer som Rognebakke har utviklet, er basert på analytiske matematiske modeller og gjør effektiv, robust og nøyaktig beregning av sloshing i tanker mulig.

Avhandlingen har tittelen "Sloshing i rektangulære tanker og interaksjon med skipsbevegelser". Arbeidet er utført ved Institutt for marin hydrodynamikk, NTNU, med professor Odd M. Faltinsen som veileder og professor Bjørnar Pettersen som medveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Olav Rognebakke er sivilingeniør (1995) fra Fakultet for marin teknikk, Norges tekniske høgskole. Han er ansatt som forsker ved Marintek AS.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.