ARBEIDSLIV

Slipp seniorene fri!

Finn Halvorsen
17. okt. 2003 - 14:05

Det har lenge vært snakket om forgubbing blant professorer og annet vitenskapelig personell ved NTNU.

En oversikt viser da også at enkelte fakultet har en stor prosentandel ansatte i aldersgruppen 60 - 67 år.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi ligger øverst på lista med 31 prosent akademikere over seksti, mens Fakultet for arkitektur og billedkunst følger hakk i hæl med 28 prosent.

Men midlene vil ikke nødvendigvis føre til redusert forgubbing.

- De som eventuelt slutter blir ikke uten videre erstattet, sier Per Kjøl i organisasjonsavdelingen ved NTNU i et intervju med Universitetsavisa. - Kanskje bør stillingsressursene flyttes over til et annet fagfelt, eller det kan være formålstjenlig å gjøre den faste stillingen om til en åremålsstilling, sier han.

Åtte millioner kroner er satt av til personalpolitiske omstillingstiltak. En stor del av pengene skal gå til seniorer som ønsker å slutte før fylte 67 år.

Ikke press

Kjøl presiserer at det dreier seg om frivillige ordninger. Ingen skal føle seg presset ut av stillingene sine.

- Vårt håp er at seniorer som føler at de ikke lenger trives eller ikke lenger har kompetanse som passer til sine oppgaver, kan benytte dette tilbudet til å takke av, til å ta utdanningspermisjon med lønn for å kvalifisere seg ut av institusjonen eller for å prøve seg i en annen stilling. De som føler seg slitne, bør kunne få slutte før ordinær pensjonsalder, sier han.

Tiltakene omfatter ikke bare tiltak for å stimulere folk til å slutte. Det settes også av midler til dublering av stillinger i en overgangsperiode for å være bedre forberedt der pensjonering av ansatte er nær forestående.

Ekstramidler

Ved Institutt for teleteknikk har i fem av i alt 30 fast ansatte fått tilbud om førtidspensjon i en eller annen form og takket ja.

- Tilbudet fra NTNU sentralt falt sammen med en allerede pågående prosess hos oss for å gjøre noe med en anstrengt økonomi med for høye lønnsbudsjetter i forhold til rammebevilgningene. Dessuten har vi en aldersfordeling som gjør at det er stort behov for nyrekruttering, sier instituttleder Geir Øien.

Norges forskningsråd foretok i fjor en nasjonal IKT-evaluering hvor anbefalingen for instituttet var å starte strategisk rekruttering snarest, spesielt til faggruppen for radiosystemer. Instituttledelsen sendte i fjor et brev til alle sine ansatte som fylte 60 år i løpet av året, der de ble opplyst om mulighetene for støtte fra NTNU til førtidspensjonering. Alle de fem som meldte sin interesse, har fått innvilget søknaden. Noen med midler fra NTNU sentralt, og noen med midler som Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) har garantert for.

- Men instituttet er nødt til å redusere sine lønnsbudsjetter. Det er nå lyst ut tre ledige professoratstillinger til erstatning for de som slutter. Til dette har vi også fått omstillingsmidler fra Forskningsrådet, sier Øien.

Slo til

Professor Gunnar Stette er en av de som slo til på tilbudet.

- Jeg er frisk som en fisk, føler jeg fremdeles har stor arbeidskapasitet og mange interessante oppgaver. Så langt har tilbud som AFP og andre ordninger gått rett i søppelkurven. Det var like før dette tilbudet gikk samme veien. Men etter noen tids overveiing tenkte jeg; hvorfor ikke, søkte, fikk tilbud og takket ja, sier Stette, som fratrer 1. desember.

- I utgangspunktet reagerte jeg med en viss undring på tilbudet. Men etter hvert som tiden går begynner jeg å glede meg mer og mer til et timeplanfritt liv, sier Stette.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.