Slipebande lurer norske snekkere og sagverk – opptrer truende om de ikke betaler

Forlanger tusenvis av kroner for slipearbeider de ikke har utført.

Slipebande lurer norske snekkere og sagverk – opptrer truende om de ikke betaler
En slipebande tilbyr sliping av sagblader og annet verktøy med nye og bedre metoder. Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim

Sliping av verktøy er en egen næringsvei. Hver dag reiser sliperier rundt til sagbruk, høvlerier og andre med høyt forbruk av skarpe redskaper og tilbyr sin tjenester. De etablerte har faste service-ruter, men også de ønsker som regel å utvide kundegrunnlaget.