KARRIERE

Slik vil de skaffe gründerkvinner

Dag Yngve Dahle
11. feb. 2008 - 15:30
Vis mer

Målet med handlingsplanen er å få flere kvinnelige entreprenører i Norge.

Viktigere rolle

På en konferanse mandag la nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen fram planen sammen med barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Kvinner er underrepresentert blant entreprenører i Norge. Det er alvorlig. Kvinner har en høy yrkesdeltakelse og utgjør tre av fem studenter ved universitetet, og nå er det på tide at kvinner også får en større rolle som entreprenører. Det gir økt mangfold blant entreprenørene og bidrar til større verdiskaping i næringslivet, sier Dag Terje Andersen i en pressemelding.

Det mest kraftfulle virkemidlet i handlingsplanen er at kvinnelige selvstendig næringsdrivende får rett til svangerskapspenger og foreldrepenger med 100 prosent dekning inntil 6 G.

Kombinere

Folketrygdens grunnbeløp (1 G) er per i dag 66.812 kroner.

6G blir dermed 400.872 kroner.

– Å sikre at selvstendig næringsdrivende får full foreldrepengerett er et viktig likestillingstiltak. Regjeringen vil legge bedre til rette for at selvstendig næringsdrivende, både mødre og fedre, kan kombinere jobb og omsorg for barn. Vi vil bruke politikken til aktivt å arbeide for mer likestilling, også i næringslivet, slik at etablerere får tryggere vilkår i framtiden, sier Manuela Ramin-Osmundsen.

Savner sykelønn

Nito-president Marit Stykket er delvis tilfreds.

- Dette er NITO svært fornøyd med. Vår umiddelbare reaksjon er at de foreslåtte tiltakene vil virke motiverende for kvinner som ønsker å bli gründere. Retten til svangerskapspenger og foreldrepenger er elementer vi gjentatte ganger har trukket fram som urimelig forskjellsbehandling mellom ansatte og selvstendig næringsdrivende, sier hun.

Hun mener likevel det gjenstår en del før forskjellsbehandlingen er historie.

- Vi savner en vurdering av betydningen av dagens sykelønnsordning for selvstendig næringsdrivende. Vi kunne for eksempel tenkt oss at man vurderte en ordning der nyetablerere kunne tilbys en en subsidiert forsikring i etableringsfasen. Generelt har vi forståelse for at politikerne er opptatt av distriktspolitikk, men man må samtidig også sørge for at kvinnelige gründere i storbyområdene gis gode incentiver for å starte for seg selv, sier Stykket.

Attraktivt

Kåre Rygg Johnsen, generalsekretær i Tekna, ser positivt på utviklingen.

- Dette er et positivt tiltak, som vil gjøre det mer attraktivt å være kvinne og selvstendig næringsdrivende. De eksisterende reglene har utvilsomt diskriminert kvinner, sier han.

Tekna har en egen prosjektgruppe som jobber for kvinnelige gründeres rettigheter.

- Vi bør ordne oss slik at vi minst har de samme rettighetene som andre land. Det gjør at nordmenn etablerer flere virksomheter, som fører til verdiskapning. Det som ikke er tilgodesett i regjeringens handlingsplan, er at selvstendig næringsdrivende får penger når de er hjemme med sykt barm, sier generalsekretæren.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.