BYGG

Slik utformes et trygt og smittefritt kontorlokale

Smitteverntiltakene i det nye regjeringskvartalet kan med fordel adopteres av andre, mener Statsbygg.

Når det nye regjeringskvartalet er ferdig, vil smittesituasjonen påvirke hvor mange som er på kontoret.
Når det nye regjeringskvartalet er ferdig, vil smittesituasjonen påvirke hvor mange som er på kontoret. Illustrasjonsfoto: Statsbygg

Sikkerhetstiltak i det nye regjeringskvartalet handler ikke bare om terror. Det siste året har et virus utgjort den største trusselen mot liv og helse også i statsadministrasjonen, og det vil få følger for hvordan de nye byggene på Johan Nygaardsvolds plass innredes og brukes.