ARKIVNYHETER

Slik sprakk kostnadene for riksveg 255

Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen
18. des. 2009 - 14:40

Statens vegvesen presenterer disse konklusjonene på en rapport på sine nettsider.

Det er konsulentfirmaet Metier AS som har foretatt en uavhengig gjennomgang av utbyggingsprosjektet riksveg 255 Jørstad-Segalstad bru, etter oppdrag fra Vegvesenet. Hele prosessen fra planlegging til bygging er gjennomgått for å finne årsakene til at prosjektet endte med en kostnadsøkning på 106 millioner kroner. Gjennomgangen ble avsluttet 7. desember i år, skriver Vegvesenet.

Hele prosjektet skulle koste 301,7 millioner kroner. Revidert kostnadsoverslag er på 407,87 millioner kroner. Fylkesveg 315 Baklivegen og Storhovearmen er tatt med i beregningene.

Metiers konkluderer med at hovedårsakene til kostnadsøkningen i riksveg 255-prosjektet er:

* Dårlig kvalitet på plangrunnlaget og prosjekteringen

* Undervurdering av grunnforholdene

* For optimistisk vurdering av organisasjonens gjennomføringsevne

* Høyere byggekostnader enn tidligere anslått for den planlagte Storhovearmen.

Planleggingen ble utført av Statens vegvesen, mens prosjekteringen i hovedsak ble utført av innleide konsulenter.

– Metiers gjennomgang viser at størstedelen av kostnadsøkningen skyldes svakheter ved planleggingen og prosjekteringen. Det betyr at vi i framtida må stille strengere krav til kvalitet på prosjekteringsarbeidet og følge dette nøyere opp, sier Stein Fyksen, prosjektsjef i Statens vegvesen Region øst.

Dårlige grunnforhold

Etter at utbyggingen hadde startet, viste det seg at en betydelig del av massene langs riksveg 255 var så bløte at de måtte skiftes ut med store mengder stein. Det ble dyrt.

– Vi burde tatt en mer realistisk revisjon av kostnadsoverslaget da vi oppdaget de bløte massene første gang, sier Fyksen på Vegvesenets nettside.

– Våre vurderinger var for optimistiske, vi trodde ikke omfanget var så stort, derfor ble kostnadsøkningen meldt gradvis, med rapportering av stadig større økninger, sier han.

Men Metier peker også på at prosjektet ikke vurderte organisasjonens gjennomføringsevne, det vil si kapasitet, kompetanse, prosjektstyringsverktøy etc., som et usikkerhetselement. Metier mener at dette vitner om en forventning om at prosjektorganisasjonen skulle gjennomføre prosjektet optimalt, og at det resulterte i en undervurdering av kostnadsbildet.

– Dette er forhold vi må ta med i framtidige kalkulasjoner av kostnader, sier Stein Fyksen på vegvesen.no.

Dyr Storhovearm

Byggingen av Storhovearmen ble nesten dobbelt så dyr som opprinnelig budsjettert. Byggingen er utsatt på grunn av forsinket behandling av reguleringsplan i Lillehammer kommune etter innsigelse mot planen. Metier har derfor ikke hatt hovedfokus på denne delen av prosjektet i sin gjennomgang, siden det er usikkert hvordan endelig løsning blir og når gjennomføring kan skje.

Selve riksveg 255 Jørstad-Segalstad Bru ble likevel omtrent 70 millioner dyrere enn styringsrammen. Metier sier at de ikke har grunnlag for å si at kostnadene ville vært lavere dersom man hadde hatt et mer realistisk bilde av de faktiske grunnforholdene tidligere i prosjektet.

Metier har heller ikke ikke grunnlag for å si om kostnadsoverskridelsene har sammenheng med valg av entreprenør basert på laveste pris, eller om kostnadsøkning skyldes entreprenørens utførelse. Metier påpeker at prosjektet ikke har gitt uttrykk for at mengdeavregningen er feil eller at det er betalt mer enn rettmessig for endringer.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.