Slik skal Tyskland greie energiomstillingen. Solenergi skal erstatte kullkraft allerede i 2035

Tyskland øker utbyggingen av solenergi og framskynder avviklingen av kullkraften.

Slik skal Tyskland greie energiomstillingen. Solenergi skal erstatte kullkraft allerede i 2035
Tyskland har montert mer enn 2 GW med solenergi så langt i år. Naturstrom AG/Ill: Kjersti Magnussen/TU Media

Solenergi er iferd med å bli en betydelig energikilde i Tyskland. I juni, juli og august har solenergien generert 19,3 TWh med elektrisitet.