Slik skal Nederland kutte ut kull: Vil bygge solenergi langs motorveiene

Nederland skal kutte ut all kullkraft i løpet av ti år. Nå åpner landet for å bygge solenergi langs det offentlige veinettet.

Slik skal Nederland kutte ut kull: Vil bygge solenergi langs motorveiene
Havvind og solenergi vil i løpet av de neste ti år overta for kull og olje i Nederland. Illustrasjon: Det nederlandske miljødirektoratet

Massiv satsing på solenergi og havvind skal i løpet av ti år skyve kull helt ut av energimiksen i Nederland. For å få det til vil myndighetene i det folkerike landet bygge solenergi langs landets veinett.