Slik sikres nøter mot predatorer

Notprodusent har utviklet biterobot for testing av nøter.

I kampen mot predatorer som vil bite i stykker hull og sikre seg innholdet i oppdrettsnøter, har notprodusentene tatt i bruk nye