MENINGER

Slik kan vi bruke petroleumsteknologi til å skape ny vekst

Tekna, Norsk Industri, Abelia og Norsk olje og gass foreslår en «Idélab».

Teknologi fra oljebransjen overføres i dag til andre sektorer, men ikke på en systematisk måte. Det vil en Idélab få orden på, skriver kronikkforfatterne.
Teknologi fra oljebransjen overføres i dag til andre sektorer, men ikke på en systematisk måte. Det vil en Idélab få orden på, skriver kronikkforfatterne. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Teknisk Ukeblad
25. apr. 2015 - 10:23
  • Av Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, Håkon Haugli, adm. dir. i Abelia og Erling Kvadsheim, direktør for miljø- og næringspolitikk i Norsk olje og gass

Det er mulig å skape større teknologiske ringvirkninger fra petroleumssektoren enn vi hittil har klart.

Visste du at teknologi fra olje- og gassektoren i Norge brukes til overvåking av hjertepasienter og finanstransaksjoner, til feltsykehus og lading av elbiler, til fjernstyrte roboter som vasker fiskemerder og til utforskning av planeten Mars?

Visste du at tidevannsmøller bruker undervannsteknologi utviklet av olje- og gassnæringen, og at dyptermisk varme- og kraftproduksjon bruker teknologi fra samme sted?

Norsk petroleumsvirksomhet er et teknologisk lokomotiv. Det er en av Norges mest kunnskapsbaserte, teknologisk avanserte og ingeniørtunge næringer.

Tilfeldig

Eksemplene over viser at teknologispredningen fra petroleumssektoren til øvrige sektorer og næringsliv allerede skjer i dag, men det skjer tilfeldig og i begrenset omfang.

En undersøkelse blant Teknas mer enn 12.000 medlemmer i olje- og gassektoren viser at det er et stort og uutnyttet potensial for teknologioverføring.

Mange av teknologene i sektoren – fire av ti – sier at både oljeselskapene og underleverandørene har teknologiske løsninger som kunne vært brukt i andre sektorer og markeder.

Samtidig er det bare 13 prosent av dem som tror at bedriftene faktisk kommer til å utnytte dette. Det er altså tre ganger flere teknologer som mener bedriftene har muligheter til å vokse i andre markeder enn de som mener at bedriften faktisk kommer til å gjøre det.

Les også: De har satset hus og bil på en oljeteknologi de ikke får på markedet

Trenger system

Dette er dårlige nyheter for dem som mener at Norge trenger et bredere industrielt fundament å stå på i framtiden. Statsminister Erna Solberg sier at statsbudsjettet 2016 blir et budsjett for omstilling.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tatt til orde for en ny industristrategi. Produktivitetskommisjonen har påpekt at det er behov for å skape økt vekst og innovasjon i flere næringer enn petroleumssektoren.

Regjeringen bør etter vår mening bruke muligheten nå til å systematisere og øke overføringen av ideer og teknologi fra petroleumssektoren til andre sektorer og næringer i Norge. Muligheten har aldri vært større.

Derfor legger vi fram et felles konkret forslag om hvordan teknologi fra petroleumssektoren i større grad og mer systematisk enn i dag kan brukes til å utvikle andre sektorer; som for eksempel helse, oppdrett, romfart, tjenestesektoren og annen industri.

Idélab

«Idélab» er en metode for å dyrke frem nye og radikale idéer i grenseflatene mellom ulike fagfelt. Metoden har gitt gode erfaringer, og den egner seg godt til å plukke ut de mest grensesprengende forsknings- og innovasjonsprosjektene, gjennom en tidsbegrenset og intens idéutveksling og diskusjon på tvers av faggrenser.

Idélab er inspirert av en metode utviklet i England, kalt «sandpit». Engelske forskningsråd har brukt metoden over 60 ganger over ti år med stort hell.

Personene – ikke institusjonene – er de sentrale aktørene i en idélab: Håndplukkede deltakere fra ulike fagfelt møtes i en intensiv arbeidsuke.

Prosjektidéene utvikles med høyt ansette fagpersoner som mentorer, og andre eksterne fagspesialister. De skal bidra til at prosjektene jobber med grensesprengende ideer og utfordrer de tradisjonelle løsningene.

De beste prosjektene vil få tilsagn om støtte ved avslutningen av idélaben.

Produktivitet og vekst

Regjeringen bør støtte et slikt program i Norge. Ikke fordi viktig teknologioverføring fra petroleumssektoren er fraværende; mye skjer av seg selv, noe de innledende eksemplene er et godt bilde på.

Potensialet er imidlertid mye større. Dette arbeidet trenger fart og systematikk, og behovet for omstilling er stort.

Et program for teknologioverføring er nettopp det som kan bidra til å skape økt produktivitet, mer vekst og større ringvirkninger fra olje- og gassektoren enn vi hittil har klart.

Les også: Stor oversikt: Dette er de 30 største oljeavdelingene i Norge