Solenergi i Norge

Slik kan solenergi bli stort i Norge

Sverige og Danmark har til sammen 20 ganger så mye solenergi som Norge. Men med nye støtteordninger kan Norge bli større enn både Danmark og Sverige, mener norsk solenergibransje.

Norge henger etter Europa på solceller. Nå foreslår Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen flere nye støtteordninger for solenergi i Norge.
Norge henger etter Europa på solceller. Nå foreslår Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen flere nye støtteordninger for solenergi i Norge. (Foto: Schwarzbach, Hartmut)

Sverige og Danmark har til sammen 20 ganger så mye solenergi som Norge. Men med nye støtteordninger kan Norge bli større enn både Danmark og Sverige, mener norsk solenergibransje.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Mens Sverige installerte 10 000 solcelleanlegg i fjor, installerte Norge knappe 1600. En av årsakene er at Norge har et tak på hvor store solcelleanlegg det gis direktestøtte til.

– Et stort hinder for utbygging av solenergi her til lands, er at det ikke gis Enova-støtte til såkalte mellomstore anlegg, sier Andreas Thorsheim i solenergiselskapet Otovo.

Nå ber Otovo, Solenergiklyngen og Norsk solenergiforening om at taket heves fra 15 kilowatt (kW) til 100 kW.

– Å øke grensen til minimum 100 kW vil bidra til at det blir flere anlegg i mellomstørrelsen, sier Barbro Renland Nordby i Solenergiklyngen.

Les også

Gir notat til Elvestuen

I dag legger Solenergiforeningen og Solenergiklyngen fram et notat for Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen om saken. Målet er ifølge Nordby å skape et større hjemmemarked for norske solenergibedrifter, noe som igjen kan bedre konkurransekraft for norsk solenergibransje.

– Det er viktig at vi har støttesystemer som gjør at norske leverandører er giret for det grønne skiftet i praksis, sier hun.

Norge har de siste to år opplevd rask vekst i solenergi. Fra 2017 til 2018 ble det installert 29 prosent mer effekt. Samlet akkumulert effektkapasitet lå ved utgangen av 2018 på 68 Megawatt peak (MWp). Dette er likevel langt bak Sverige, som har syv ganger så mye. Danmark har over 1000 MWp med solenergi.

«Norge er det landet i Europa som har kommet kortest i solceller til privatboliger, landbruk og borettslag,» skriver de to solorganisasjonene i sitt notat. Samtidig foreslår de flere nye tiltak for å få fart på veksten. I tillegg til å øke maksgrensen for hva slags anlegg som skal få Enova-støtte, foreslår Solenergiklyngen og Norsk Solenergiforening, som står bak notatet, fire andre tiltak.

  • De vil at flere typer mottakere skal kunne få støtte, blant annet kunder som leaser solcelleanlegg, kunder som kjøper nybygg, samt borettslag og sameier.
  • De vil øke det variable støttebeløpet per kWp fra 1 250.- til 1 500.- kroner.
  • De vil Innføre støtte til batterier på samme vilkår som for solceller.
  • Og beholde støtten til solfangere uendret

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om den rekordraske veksten i Europeisk solenergi. Utbyggingen av solenergi doblet seg i EU i 2019 sammenliknet med 2018. Mens de europeiske landene installerte 8,2 gigawatt (GW) med sol i 2018, ble det installert 16,7 GW i 2019. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen SolarPower Europe.

Les også

Enormt potensial

Norge henger etter. Mens man i Sverige gir 20 prosent i investeringsstøtte, nesten uavhengig av hvor stort anlegget er, har man i Norge en øvre grense på 15 kW. Dette tilsvarer ifølge Thorsheim et anlegg på omtrent hundre kvadratmeter. Både Thorsheim i Otovo og Nordby i Solenergiklyngen sier dette gjør det vanskelig for borettslag, bønder og andre som kan tenke seg å bygge større anlegg.

Solenergi er i rask vekst. Tallene i kakediagrammet er fra2018. Foto : Ill. Kjersti Magnussen/ TU Media.

– Ordningene vi har i dag, har noen huller som gjøre det vanskelig for en del kundegrupper å benytte seg av fordelen med solenergi, sier Thorsheim.

Norges vassdrags og energidirektoratet har imidlertid beregnet potensialet for solenergi her til lands til hele 7 TWh.

– Det kan være realistisk. Men da må nybygg, borettslag og landbruket ta i bruk solceller i stor skala, sier Thorsheim.

– Med den type politikk vi foreslår og strengere byggetekniske krav, kan vi nå 7 TWh, sier han.

Vil gi penger til batterier

– Norske forhold er godt egnet til å være en testarena for globale forhold, noe som vil sette bedrifter i stand til å ha global konkurransekraft og levere de beste løsningene, sier Nordby i Solenergiklyngen.

Sverige har siden 2016 hatt 60 prosent investeringsstøtte på batterier. Nå vil den norske solenergibransjen ha det samme i Norge: «Et solcelleanlegg i Norge trenger ikke batterier for å virke, men bruk av batteri øker selvforsyningsgraden og bidrar til økt forsyningssikkerhet. Samtidig gir batterier verdifull fleksibilitet i forbruksmønsteret for både forbruker og netteier og dermed vil behovet for ytterligere nettinvesteringer reduseres,» står det i notatet.

Thorsheim anslår at et støttesystem etter bransjens modell vil koste 1 milliard kroner i året.

– Det er 40 prosent av det Equinor fikk til havvind-anlegget på Hywind Tampen, sier han. Han sier et norsk solenergimarked på svensk størrelse kan skape 1000 årsverk over hele landet

Les også

– Sol gir ingen naturinngrep

 Hvorfor der det nødvendig med mer solenergi i Norge?

– Solenergi sparer nedtapping av vannmagasin om sommeren, slik at vi heller kan bruke den om vinteren når kraftbehovet er høyest. Når vi skal elektrifisere både bilparken og oljeplattformene våre, så trenger vi dessuten mer kraft. Bygger vi ut den kraften på eksisterende hustak og bygninger, sparer det oss for store naturinngrep som andre kraftutbygginger kan gi, sier han.

Han legger til at både Enova-ordningen og den såkalte plusskundeordningen er bra, men at den begrenser seg til for få kundegrupper. Mens anlegg over 100 kW gjerne er bedriftsøkonomisk lønnsomme er anlegg mellom 15 kW og 100 kW langt vanskeligere å få realisert. Heller ikke anlegg som er leaset får støtte fra Enova i dag.

– Det er ingen grunn til at Enova ikke skal kunne støtte anlegg som leases, sier Thorsheim.

I september ble det kjent at Enova reduserer støtten til flere typer solcelleanlegg.

 

Les også

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå