Slik kan næringen gjøre lakseeksport klimavennlig

Bellona vil ha skipsfrakt av fryst laks. Gründer tenker annerledes.

Slik kan næringen gjøre lakseeksport klimavennlig
Gründerne i Mood Harvest er på investorjakt. Konseptet deres er en type brønnbåt som skal frakte levende fisk fra Norge til Asia. Foto: iStock

Skal klimautslippene fra lakseeksporten ned, må frakten av fisken flyttes fra fly til skip. Det vil kreve en grundig bearbeiding av de markedene som ligger lengst borte fra norske oppdrettsanlegg, tror både skipsrederier og miljøorganisasjoner. En mann har imidlertid en helt annen løsning. Det kommer vi tilbake til.