BYGG

Slik kan det utskjelte Posthuset bli seende ut

Det gamle og ofte utskjelte Posthuset kan se slik ut etter rehabilitering. Bak vinnerutkastet i arkitektkonkurransen står Schmidt Hammer Lassen architects, LOOP architects, COWI, Transsolar Energitechnik GmbH samt Vugge til Vugge Danmark.
Det gamle og ofte utskjelte Posthuset kan se slik ut etter rehabilitering. Bak vinnerutkastet i arkitektkonkurransen står Schmidt Hammer Lassen architects, LOOP architects, COWI, Transsolar Energitechnik GmbH samt Vugge til Vugge Danmark. Bilde: Entra Eiendom

Posthuset

  • Bygningen ble oppført i 1975, tegnet av arkitekt Rolf Christian Krognes.
  • I sin opprinnelige form var bygget 80 meter høyt med 19 etasjer og hadde fire flate vegger og flatt tak.
  • Da bygningen sto ferdig, var den Norges høyeste. I 1990 overtok det 117 meter høye Oslo Plaza den tittelen.
  • I mars 2001 kjøpte Entra Eiendom Postgirobygget av Posten for 530 millioner kroner. I forbindelse med overtakelsen ble det utlyst en åpen arkitektkonkurranse med det formål å gjøre det utskjelte bygget om til et funksjonelt kontorbygg. Arkitektfirmaet HRTB vant med sitt utkast «Forandring».
  • I 2003 ble bygget renovert – sju etasjer ble lagt til og bygningen ble splittet i to tårn, sammenføyd av et smalere midtparti, som stilnet kritikken mot utseende noe. Det er i dag Oslos og Norges nest høyeste bygning med en høyde på 112 meter og 26 etasjer.
  • Postgirobygget ble i forbindelse med renoveringen omdøpt til Posthuset.

Konkurrentene

 

Juryen har besluttet at Urban Mountain er det beste forslaget for mulig rehabilitering av Entra-eide Posthuset i Biskop Gunnerus i Oslo.

Nå konkurrer konseptet med fire andre nordiske forslag om å bli totalvinner i Nordic Built Challenge.

I første fasen av konkurransen om Posthuset var det 26 deltakere. Fire av disse gikk videre til finalen, nå er altså vinneren klar.

– Konseptet Urban Mountain har funnet frem til spennende og innovative miljøløsninger for totalrehabilitering og forbedring av et av Norges mest kjente bygg, Posthuset i Oslo, sier Dag Christer Øverland som er eiendomsutvikler hos Entra og prosjektleder for konkurransen i Norge.

Øverland sier at nå følger en intern diskusjon i Entra før en avgjørelse blir tatt om de vil gå videre å starte med en reguleringsplan.

– Bygget får jo et tilbygg på 20.000 nye kvadratmeter og nye høyder, det krever regulering. Jeg regner med at vi tar en beslutning i løpet av 14 dager, sier Øverland.

Les også: Her bygges Norges nye universitet

Lang tid

Men det vil ta lang tid før noe skjer. Kommunikasjonssjef Cato Mørk antyder 6-8 år før et renovert Posthus er klart.

– Vi må regne på det og få klarlagt kostnadene. Deretter må det prosjekteres før ombygging kan starte, sier han.

Posthuset ble sist renovert i 2003. Energibruken ligger i opp mot 240 kWh/m2, målet er å komme under 80 kWh/m2 når renoveringen er avsluttet. Rehabiliteringen av Posthuset inngår i FutureBuilts forbildeportefølje.

Ved siden av energisparing blir statikk en hovedutfordring, det er også vanskelige grunnforhold med mye tunneler under bygget.

Les også: Gøteborg og Stockholm kniver om Nordens høyeste bygg

Islager i kjelleren

Vinnerutkastet skilte seg ut med klart lavest energibruk, det kan komme ned mot 50 kWh/m2.

– Ja, i den størrelsesordenen, bekrefter Stein Stoknes som satt i juryen for Futurebuilt.

Han forteller at det er brukt naturlig ventilasjon, der blant annet bruk av planter spiller en viktig rolle. Det kommer et islager i kjelleren som skal brukes til å håndtere kjøling. Alt organisk avfall fra bygget skal håndteres lokalt i en bioreaktor som skaper gass. Dette gjelder også avfall fra kjøpesenteret og restauranten som er planlagt på gateplan.

– Tre av sidene får dobbelt fasade. Det har vært vurdert av statikere, og juryen er overbevist om at det er realistisk, men det må utredes mer, sier Stoknes.

Stoknes begrunner også valget av vinner med at forslaget synliggjør potensialet for å utnytte tomtearealet og at det har et spennende arkitektonisk potensia.

Les også: Det beste plusshuset er kåret

Den nordiske konkurransen

Nordic Built Challenge er en åpen, tverrfaglig designkonkurranse om rehabilitering av en bygning i hver av de fem nordiske landene. I Norge er Posthuset objekt for konkurransen. Den nordiske totalvinneren offentliggjøres den 17. oktober.

Formålet med konkurransen er å oppmuntre til innovasjon og utvikling av bærekraftige, gjennomførbare og skalerbare renoveringskonsepter for noen av de vanligste bygningstypene i Norden – med Nordic Built Charter som plattform. De fem vinnerne av Nordic Built Challenge vil få mulighet for en konsulentavtale med bygningseierne og mulighet til å gjennomføre sitt prosjekt. I tillegg vil de bli med i konkurransen om Nordic Built Challenge Award og en premie på en million kroner.

Les også:

Slik vil arkitektstudentene bygge plusshus

Norge er en sinke i trebruk

Bli med inn i Statoils nye Oslo-kontor  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.