KRAFT

Slik kan AS Norge tjene mer på energi

VERDISKAPNING: ¿ Norge som nasjon kan ikke alene redde verden, men vi kan både øke verdiskapningen og gjøre verden til et bedre sted, sier styreleder i Energi 21 Sverre Gotaas.
VERDISKAPNING: ¿ Norge som nasjon kan ikke alene redde verden, men vi kan både øke verdiskapningen og gjøre verden til et bedre sted, sier styreleder i Energi 21 Sverre Gotaas. Bilde: mona sprenger
Mona Sprenger
16. juni 2011 - 12:01

Energi21 overrekker i dag den Nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

Seks områder

Over 140 ressurspersoner fra energinæringen har deltatt i utarbeidelsen av de strategiske grunnlagsdokumentene fra innsatsgruppene. Nå har styret gjort sine prioriteringer – og anbefaler økt strategisk satsing på disse områdene: solceller, offshore vindkraft, balansekraft, karbonfangst og lagring, smartgrids og energiutnyttelse.

– Det betyr ikke at ikke skal forske eller arbeide med andre områder innenfor energi, forsikrer styreleder i Energi21 Sverre Gotaas.

Les også: – Det må forskes mer på vannkraft

Øke verdiskapningen

Professor i samfunnsøkonomi Victor Normann ved Norges Handelshøyskole har satt spørsmålstegn ved mandatet til Energi21. Skal strategien redde klimaet? Skal den utvikle teknologi? Eller skal den øke verdiskapningen?

– Norge som nasjon kan ikke alene redde verden, men vi kan både øke verdiskapningen og gjøre verden til et bedre sted. Vårt grunnpilar er å skape verdier for Norge.

Stor mulighet

Energi21 er klar på at eksport av den norske vannkraften er en stor forretningsmulighet. Satsingen på vind- og solenergi vil gjøre behovet for balanseringskraft i Europa stort.

Det er åpenbart at Norge kan spille en rolle i dette markedet gjennom å utnytte mulighetene i de eksisterende norske vannkraftmagasinene til å levere et signifikant bidrag til det store behovet for fleksibilitet i det europeiske kraftsystemet, skriver Energi21 i sin strategi. Salg av effekt kan øke den norske verdiskapningen.

– Vi kan være en del av den europeiske løsningen, men vi skal ikke gi bort noe Europa ikke er villig til å betale for, sier Gotaas.

Les også:

Utvidelser

Energi21 mener at for å realisere dette må vannveier, turbiner og effektinstallasjon i generatorer utvides og økes. Det vil være aktuelt å øke turbinytelse i norske vannkraftverk, sette inn pumper hvor det ligger til rette for det og knytte det norske systemet tettere til det øvrige europeiske kraftsystemet ved å bygge ut flere likestrømskabler.

Tre nivå

Økt utnyttelse av norsk vannkraft som balansekraft kan realiseres på 3 ulike nivåer:

  • Nivå 1:

    Bevisst utnyttelse av de norske vannkraftinstallasjonene slik de er i dag og med de overføringslinjene som finnes i dag for å produsere når vind- og solkraften er fraværende på kontinentet.
  • Nivå 2:

    Økt utnyttelse ved installasjon av større turbinkapasitet i eksisterende anlegg for å øke mulighetene for høyere effektleveranse.
  • Nivå 3:

    Ytterligere økt utnyttelse av magasinkapasitet ved installasjon av økt turbinkapasitet og pumper i eksisterende magasiner for å pumpe vann i overskuddsperioder og rask nedtapping i underskuddsperioder.

Må skape markedet

Gotaas understreker at Europa selv må være i stand til å finne muligheter for å løse denne utfordringen, og at den norske vannkraften kun er en av mulighetene.

– Vi har naturressursene og kompetansen. I dag selger vi energi. Ikke balansekraft. Dette markedet må skapes, for det finnes ikke i dag. Det er ikke umulig at Europa finner andre løsninger.

Les også: – Enova kan få andre oppgaver

FME-senter

Energi21 anbefaler at det opprettes et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på området Energisystem – balansekraft. Dette er det eneste FME-senteret Energi 21 anbefaler å opprette denne gangen. I 2009 fikk åtte norske forskningsmiljøer FME- status. I 2011 ble det opprettet tre til.

Vannkraft internasjonalt

Energi21 mener også at Norge bør satse på miljøvennlig og kostnadseffektiv bygging av ny vannkraft internasjonalt og at det bør iverksettes tiltak spesielt rettet mot utdanning på master- og doktorgradsnivå samt sikre forskerrekruttering.

– Vi er i ferd med å miste vannkraftkompetansen vår. Potensialet utenfor våre grenser er stort og vi bør bruke den kompetansen som vi har bygd opp gjennom mange år. Men vi trenger nye talenter og det er ingen grunn til å ikke videreutvikle næringen.

Vindkraft og småkraft

Når det gjelder småkraft og landbasert vindkraft mener Energi21 at den kommende ordningen med grønne sertifikat vil være tilstrekkelig.

– Vi mener at de virkemidlene vi har virker hensiktsmessig og treffer godt.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.