Slik har selskapet klart å sende medisinsk utstyr flere tusen meter ned i oljebrønner

Teknologioverføring.

Slik har selskapet klart å sende medisinsk utstyr flere tusen meter ned i oljebrønner
Bergen Technology Center tar i bruk medisinsk ultralyd for inspeksjon av oljebrønner. Medisinsk ultralyd gir høyere oppløsning og mer nøyaktige målinger enn den ultralydteknologien som i dag brukes til dette. Bilde: Bergen Technology Center

Ultralyd som metode for å inspisere oljebrønner er ikke nytt. Det Bergen Technology Center (BTC) har gjort, som likevel gjør deres brønnverktøy så spesielt, er at de tar i bruk prinsipper fra medisinsk ultralyd.