OLJE OG GASS

Slik fordeles milliardverdiene

Lønnsomt: Oljeinntektene til Norge er så massive at 20 prosent av statsbudsjettet dekkes med avkastningen fra oljefondet. Så lenge handlingsregelen (årlig bruk av maks fire prosent) overholdes skal ikke fondet krympe.   foto: Ole K. Helgesen
Lønnsomt: Oljeinntektene til Norge er så massive at 20 prosent av statsbudsjettet dekkes med avkastningen fra oljefondet. Så lenge handlingsregelen (årlig bruk av maks fire prosent) overholdes skal ikke fondet krympe. foto: Ole K. Helgesen Bilde: Ole K. Helgesen
6. sep. 2013 - 10:21

Etter å ha konsultert flere økonomer, myndighetene og bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, kommer Teknisk Ukeblad frem til at den uoppdagede oljen på norsk sokkel sannsynligvis er verdt mer enn 5000 milliarder kroner.

De uoppdagede ressursene er i dag på 2590 millioner sm3 o.e. (ODs faktahefte for norsk sokkel).

Det er vanskelig å ha en formening om hva som er olje og hva som er gass. Gjør vi en enkel forutsetning om at halvparten er olje, tilsvarer dette 1295 millioner Sm3. Med 6,29 fat per sm3 blir dette rundt 8145 millioner fat olje.

Dagens pris er cirka USD 115 per fat, noe som tilsvarer 690 kroner. 690 x 8.145.000.000 fat = 5620 milliarder kroner. Dette er et bruttotall.

Her er tallene

For å finne ut nettoverdien, eller statens inntekter fra denne oljen, tar vi utgangspunkt i statens petroleumsinntekter for 2012.

Eksportinntekter fra olje og gass i 2012 var 604,4 milliarder kroner. I tillegg kommer eksport av rørtransporttjenester på 10,4 milliarder.

Skatter og avgifter fra petroleumssektoren utgjorde 232,7 milliarder kroner i 2012, mens andre petroleumsinntekter på statsbudsjettet samme år utgjorde 188,4 milliarder kroner.

Statens utgifter til petroleumsvirksomhet var samme år på 25,6 milliarder kroner. Disse tallene er fra Statistisk sentralbyrå og revidert nasjonalbudsjett 2013.

To tredjedeler til Staten

Salgsverdien for norsk olje og gass i 2012 var rundt 600 milliarder kroner, og statens kontantstrøm var rundt 400 milliarder. Altså gikk to tredjedeler av salgsverdien av norsk petroleum rett inn på oljefondet i 2012.

Hvis verdiskapingen opprettholdes, vil dermed den uoppdagede oljen gi over 3000 milliarder kroner inn på oljefondet. Men noen av områdene på norsk sokkel vil kreve store infrastrukturutbygginger. Dette vil dra ned lønnsomheten noe.

Statoil mindre lønnsomt

Dersom man tar utgangspunkt i Statoils salgsverdi av olje og gass og selskapets skatter i 2012, vil man finne lavere tall. For Statoil ASA var salgsinntektene 705,7 milliarder kroner i 2012. Skattekostnaden var på 137,2 milliarder kroner. Det betyr at netto verdiskaping blir cirka 20 prosent av salgsinntektene.

Men Statoil ekspanderer kraftig i utlandet, og opererer i flere prosjekter med svært marginal lønnsomhet som oljesand og skiferolje.

Det er lite trolig at selskapene vil bygge ut store ressurser som ikke gir høyere netto verdiskaping enn 20 prosent. Dessuten har Norge store andeler på sokkelen gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse inntektene går direkte inn på oljefondet.

2500 milliarder

For enkelthetens skyld tar vi derfor utgangspunkt i at halvparten av verdien til den uoppdagede oljen på norsk sokkel vil gå til staten. Det blir noen dyre utbygginger i nord, men det vil også bli utbygginger i sør, og i motsetning til tidligere tider har man nå nedskrevne rør- og landanlegg.

Med en nettoverdi på 50 prosent vil den uoppdagede oljen tilføre oljefondet 2500 milliarder kroner.

Den mye omtalte handlingsregelen for oljepengebruk sier at man bare kan bruke fire prosent av oljefondet. Ettersom dette tilsvarer den forventede avkastningen av fondet vil pengene i prinsippet ikke ta slutt. Det betyr at den uoppdagede oljen sannsynligvis vil gi politikerne over 100 milliarder kroner i året å bruke på blant annet utdanning, infrastruktur og medisinsk utstyr.

Hovedsaken: Oljen på havbunnen er verdt 5000 milliarder

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.