KARRIERE

Slik er strykprosenten

Dag Yngve Dahle
11. mars 2009 - 16:06

OM TALLENE

Kun utdanningsinstitusjoner med mer enn 1000 studenter er med. Tall for 2008. Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Les mer om: