Slik er strykprosenten

OM TALLENE

Kun utdanningsinstitusjoner med mer enn 1000 studenter er med. Tall for 2008. Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Les mer om: