Slik er rasjoneringsplanene til nettselskapene i Sør-Norge

Hvilket forbruk vil de koble ut først dersom det blir nødvendig med rasjonering? Flere nettselskaper foretar nå en gjennomgang av beredskapsplanene sine.

Slik er rasjoneringsplanene til nettselskapene i Sør-Norge
Reduserte importmuligheter, feil på kraftverk i Norge og i utlandet og lite snø i fjellet er blant hendelsene NVE mener må inntreffe omtrent samtidig for at det skal bli så knapt med energi at vi nærmer oss rasjonering. Bilde: Jan-Fredrik Forsberg

Det skal tilsynelatende mye til for å havne i en rasjoneringssituasjon.