Slik blir mobilnettet superraskt

Slik blir mobilnettet superraskt
KOMMENDE: Tommy Svensson (til venstre) og Javan Erfanian skisserer et betydelig smartere mobilnett enn det vi har i dag. Bilde: Dag Yngve Dahle

FIRE FREMTIDSTEKNOLOGIER

"Cooperative networks": Her virker flere noder sammen for å gi en bedre distribuert signalprosessering, som er mindre kompleks og mer energieffektiv. Resultatet er bedret signaloverføring.

"Heterogenous networks" (HetNets): Her brukes ulik aksessteknologi gjennom overlappende celler. Det gjelder for eksempel pico-celler, femtoceller og 2/3-relénoder. Dette gir et mer stabilt nett med høy kapasitet.

"Flexible spectrum use": Dette er i første rekke en mer fleksibel og dynamisk bruk av frekvensområder. Det handler om å øke utnyttelsesgraden av frekvensområdene og benytte riktig frekvens til riktig oppgave. Dette kan også gjøre det mulig for flere operatører å bruke samme frekvensområde.

"Flexible access": Her gjør en ny real time-autorisasjonsteknologi av ulike typer applikasjoner i framtidas mobilnett kan benytte ulike aksessteknologier. Dette kan for eksempel bety at mobil- eller bredbåndsleverandører kan la brukere motta signaler og tjenester de ikke har betalt for, abonnerer på eller har støtte for i sitt hjemmenettverk.

FAKTA

  • Long Term Evolution (LTE) blir den foretrukne teknologien i fjerdegenerasjonsmobilnettet (4G) her i landet. Men begrepene LTE og 4G blir ofte blandet sammen.
  • De formelle kravene til 4G blir sannsynligvis først oppfylt i standarden LTE Advanced. Denne standarden vil være bakoverkompatibel med dagens LTE.
  • LTE-teknologiens fremste fortrinn er høyere hastigheter på dataoverføring i nettet. Den gir en teoretisk nedlastningshastighet på 100 Mbit/s.
  • Introduksjonen av 4G eller LTE er ikke starten på slutten for dagens standarder. Men LTE er ikke beregnet på taletrafikk, og vil derfor ikke erstatte de eksisterende GSM- og 3G-nettene.
  • MIMO står for Multiple-Input, Multiple-Output og betyr bruk av flere antenner.

GØTEBORG: Forskere ved Chalmers Tekniske Högskola i Gøteborg er blant dem som forsker på hvordan vi kan gjøre mobilnettet raskere og mer stabilt.

Tommy Svensson, førsteamanuensis i kommunikasjonsteknologi ved Chalmers, peker på fire kommende teknologier som vil være avgjørende. Essensen er knep som gir et smartere og mer fleksibelt nett, noe som øker stabilitet og hurtighet.

Han og medforskerne jobber for eksempel med hvordan brukerne kan beholde signalet selv om de befinner seg i et område med ustabil dekning og hvordan ulike operatører kan bruke samme frekvenser.

Samsung først med 4G

Billigere

Tommy Svensson, førsteamanuensis i kommunikasjonsteknologi ved Chalmers Tekniske Högskola i Gøteborg.
Tommy Svensson. Chalmers
– Disse teknikkene vil være aktuelle om 10 år eller mer. Det handler om å møte økende kapasitets- og tilgjengelighetskrav til mobilnettet som følge av flere og flere brukere av smarttelefoner og mobilt bredbånd, sier forskeren.

På noe kortere sikt handler det om standarden LTE Advanced, antenneteknologien En gig i lufta og lettstelte "self organizing networks". Long Term Evolution (LTE) vil som kjent være "motoren" i 4G-nettet.

– Alle disse teknologiene trengs for å møte kravene til nettet. Brukerne vil forhåpentligvis ikke mer så mye mer enn at tilgjengeligheten er god uansett dekningsgrad, det går raskere enn med dagens 3G-nett, applikasjoner fungerer godt og at batteritidene til mobile enheter vil være gode nok, sier han. Han legger til:

– Det vil dessuten ikke koste mer enn i dag, snarere mindre, sier Svensson.

Bruker Svalbard som 4G-laboratorium

Javan Erfanian, direktør for "emerging technologies" i teleselskapet Bell Mobility i Canada.
MOBILTELEFON: Trafikken i mobilnettet har økt 2 - 4 ganger per år de senere årene, sier Javan Erfanian. Dag Yngve Dahle

Smartere

Javan Erfanian, direktør for nye teknologier i teleselskapet Bell i Canada, gir følgende eksempel:

– Med LTE Advanced kan du bruke ett nettverk nå, og så et annet nettverk en halv time senere. Det vil gi en mye mer dynamisk og raskere trådløs trafikkavvikling, sier han.

Med LTE kan man altså bruke antenneteknologien MIMO, noe som gir klare fordeler:

– Med MIMO - som altså er avansert bruk av antenneteknologi - brukes flere antenner på både sender- og mottakersiden. Det gir økt gjennomstrømming av data uten at man må øke båndbredden. Man får flere bit/s inn på det samme frekvensområdet, sier Erfanian.

En gig i lufta

Her er «bygde-bredbåndet»

Les mer om: