Slik blir det nye Vegvesenet - 7000 ansatte ble orientert om den nye organisasjonen tirsdag ettermiddag 

Et par tusen færre ansatte. Slanking av 1,7 milliarder i kostnader innen 2023. Dagens regioner forsvinner og blir erstattet av divisjoner. Økt digitalisering i alle ledd.

Vegvesenets 7000 ansatte ble innkalt til allmøte om den nye organiseringen av Vegvesenet.
Vegvesenets 7000 ansatte ble innkalt til allmøte om den nye organiseringen av Vegvesenet. Foto: Jarle Skoglund
15. jan. 2019 - 13:59

Det er noe av innholdet i brevet som Statens vegvesen i dag oversender til Samferdselsdepartementet der de foreslår hovedskissen for den nye organisasjonen som skal være på plass fra 1.1.2020.

Akkurat nå orienterer vegdirektør Terje Moe Gustavsen sine ansatte i Vegdirektoratet på et allmøte om de forestående endringene, mens orienteringen streames til øvige ansatte landet rundt.

Divisjonsmodell med fokus på oppgaveløsning

– Den nye organisasjonen vil ha sterkere fokus på oppgaveløsing. Noen vil kanskje tenke at det går på bekostning av geografisk nærhet, men også en divisjonsmodell vil sikre at vi er til stede i store deler av landet. Vi mener at vi med en ny modell vil kunne drive butikken mer rasjonelt og med det få mer veg for pengene, forteller vegdirektør Terje Moe Gustavsen til veier24.

– Mange team blir stokket på nytt. Minst vil man nok merke på de konkrete utbyggingsprosjektene, der mye vil gå videre som før, men hvor det nok blir både skarpere ledelse og sterkere forventninger om leveranse. Innenfor trafikant- og kjøretøyområdet vil det bli mange endringer, det samme gjelder innenfor drift og vedlikehold, fordi ansvaret for fylkesvegene nå ikke blir en del av vegvesen-organisasjonen, forteller vegdirektøren.

– Generelt er det på det rene at vi vil måtte ha en strammere og sterkere kostnadsfokus i tiden som kommer. Det gir ikke bare utfordringer, men også muligheter

  <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
  Foto:  Jarle Skoglund

Skjerper konkurransen mot Nye Veier 

– Dere rendyrker utbyggingsorganisasjonen for å skjerpe konkurransen med Nye Veier?

– Divisjon Utbygging vil få et sterkere fokus på å løse oppgaver i forhold til større utbyggingsoppdrag  og gi oss et bedre grunnlag i møte med reguleringsmyndigheten. Vår nærhet og tilstedeværelse har i noen sammenhenger kanskje vært en ulempe, og noen ganger kan det være greit å vite at disse skal man ikke samhandle med de neste 30 årene. Det beskriver at vi kan spisse oppgavene mer. Motargumentet er at man da ikke ser drift og vedlikehold i sammenheng, men her må vi finne balansen. Uansett vil en divisjonalisering gi et bedre rom for å spisse disse oppgavene, forteller Gustavsen.

Både divisjonene Utbygging og Veg skal være operative med vegbygging. Men for å skjerpe organisasjonen ekstra opp mot Nye Veier, vil alle utbyggingsprosjekter over 200 millioner kroner legges til Utbygging. Divisjonen Veg skal i tillegg til drift- og vedlikehold, også ta de mindre prosjektene under 200 millioner kroner, som f.eks tunnelrehabilitering.

En ny og mer sentralisert struktur?

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen med dokumentet som i dag oversendes til Samferdselsdepartementet, der den nye divisjonsmodellen forelås. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen med dokumentet som i dag oversendes til Samferdselsdepartementet, der den nye divisjonsmodellen forelås. Foto:  Jarle Skoglund

– Noen oppfatter dette som en sentralisering av Statens vegvesen?

– Nei det er det ikke, selv det nok blir en del av diskusjonen. Vi vil fortsatt være nødt til å løse oppgavene våre der de er, og selv om vi endrer struktur så vil den geografiske tilstedeværelsen være minst like spredt som i dag. Divisjonene vil måtte få en viss indre styrke, og det er åpenbart for meg at ledelsen av divisjonene ikke bare skal ligge i Oslo. Men å si hvor de skal være vil jeg ikke gjøre på dette stadiet i prosessen, sier  Gustavsen.

Vegdirektøren mener at de har sterk tradisjon og god erfaring med å legge oppgaver ut over i landet, en organisasjon som i dag teller 112 lokasjoner (kontoradresser) og 85 anleggskontorer.

– Vi har veldig mye tung kompetanse rundt om i landet i dag. Det betyr at i det arbeidet vi nå holder på med kommer til å legge virksomhet der vi allerede er tungt inne i dag. Det er ikke noe mål i seg selv å flytte på oppgavene, sier han uten å ville nevne noen stedsnavn på dette stadiet.

Kan unngå å måtte si opp ansatte

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier han har god tro på at det skal være mulig å  gå gjennom omstillingsprosessen uten å måtte si opp folk.

– Idag har vi rundt 7000 årsverk. Rundt 1650 skal nå avgis til fylkene, og gitt at de som i dag arbeider med disse oppgavene blir med over til fylkene, så skal vi som følge av naturlig avgang kunne klare denne omstillingen uten å si opp folk, forteller vegdirektøren, som anslår at de nye Statens vegvesen vil omfatte rundt 5000 årsverk.

Vegvesenet opplyser at de en tid har forberedt den forestående omstillingen ved ikke å å besette alle ledige stillinger med nye ansatte.

Lite bråk foreløpig

Hovedtillitsvalgt for Teknas ansatte i Statens vegvesen, Trond Wiberg. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Hovedtillitsvalgt for Teknas ansatte i Statens vegvesen, Trond Wiberg. Foto:  Jarle Skoglund

Fagforeningene har jobbet tett med ledelsen i Vegdirektoratet i fasene fram til den foreslåtte organisasjons-endringen. Hovedtillitsvalgt for Tekna-ansatte i Statens vegvesen, Trond Wiberg, synes at det har vært overraskende lite uro over omorganiseringsprosessen som Statens vegvesen nå skal starte.

– Slike prosesser avhenger av god kommunikasjon, både mellom ledelsen og oss tillitsvalgte, men like mye fra oss ut og til medlemmene, forteller han.

– Stemningen blant Teknas medlemmer kan deles i to: De som er litt avventende og tenker at det går seg til, slik det har gjort ved tidligere omorganiseringen. Og de som er mere kritisk og frykter konsekvenser enten i forhold til lokalisering eller at de gode fagmiljøene skal bli ødelagt. -Jeg opplever liten bekymring for om de har jobb etter omstillingen, men mere hvor jobben blir, forteller Trond Wiberg til veier24.

LES OGSÅ: Fagforeningene i Vegvesenet med krass kritikk av den nye veireformen: – Vi har snakket for døve ører

LES OGSÅ: De ansattes organisasjoner i Statens vegvesen støtter ledelsen om fylkesveienes framtid

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.