FORUM

Slett ikke tull

10. mai 2004 - 13:08

I TUs spalter er det først og fremst inneklimaekspertene Gaute Flatheim og til dels Jan Vilhelm Bakke som har ytret seg. Deres synspunkter kan isolert sett, fra ett ståsted, sikkert være riktige.

Men veldig konstruktive har ikke deres bidrag vært sett i en totalsammenheng for mulig bruk av luft-til-luft-varmepumper. Deres hovedankepunkt synes å være at disse varmepumpene ikke kan gi tilfredsstillende inneklima fordi avgitt varme distribueres ved hjelp av forsert luftdistribusjon med for høy temperatur.

Flatheim synes også å ha den oppfatning at luft-til-luft-varmepumper gir meget dårlige effektfaktorer og fungerer dårlig. Han referer bl.a. til en (gammel?) amerikansk undersøkelse uten å oppgi hvilken.

Hvor mange varmepumpeinstallasjoner Flatheim og Bakke inspiserer og gjør målinger på hver uke, vet jeg ikke, men de erfaringene undertegnede har gjennom et stort antall oppdrag, pågående feltmålinger og forskjellige analyser, gjør at jeg nå har den oppfatning at mange av dagens luft-til-luft-varmepumper er til stor nytte både for eieren og samfunnet.

Temperaturen på luften ut av innedelen har vanligvis en temperatur noe lavere enn 40 oC til i overkant av 50 oC (temperaturen øker som regel med avgitt varmeeffekt). Dette er i utgangspunktet ikke forenlig for å kunne oppnå et optimalt inneklima. Ofte blir vi opplyst om at romtemperaturen bør ligge mellom 20 og 22 oC. Men min erfaring er at de fleste vil ha det langt varmere i stua, 24- 25 o C. Påminnelse om at dette øker oppvarmingsbehovet og gir mulighet allergi- og astmaplager fører generelt ikke frem. Unntaket er de som av eller annen grunn ikke finner velvære under slike forhold, og som faktisk ikke kan oppholde seg i rom med luftdistribuert varme fra innedelen til en luft-til-luft-varmepumpe. De kan ikke gjøre bruk av denne type varmepumpe. Men det store flertallet synes varmepumpeinstallasjonen gir god og jevn varme. Inneklimaet oppfattes som bedre, energiforbruket til oppvarming har gått ned. Så er det selvfølgelig nyanser i dette.

Dagens luft-til-luft-varmepumper har en teknisk standard som faktisk er ganske annerledes enn for relativt få år tilbake. De beste pumpene har i utgangspunktet akseptable effektfaktorer, gode reguleringsmuligheter, gir positivt varmeutbytte ned til utetemperaturer på ca. -15 oC, for enkelte modeller enda lavere. Derfor blir Flatheims utsagn om de 500.000 amerikanske varmepumpene helt irrelevant.

Det er et stort antall ulike varmepumpefabrikat på det norske markedet . Noen faller dessverre igjennom og anbefales ikke installert til tross for relativt lav pris. Også for de bedre varmepumpene er det rom for vesentlige forbedringer som i særlig grad tar hensyn til norske klima- og bruksforhold. Det er faktisk ikke så vanskelig å få til. Slikt sett lover det godt for kommende luft-til-luftvarmepumper.

Helge Lunde, Thermoconsult

Med disse to innleggene avslutter vi debatten om varmepumper i TUs spalter.

Debattanter henvises til tu.no/debatt.

Red.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.