KRAFT

Slank strømregningen med grønn energi

BYGGER VINDPARK I WALES: Statkraft begynte å satse på vindkraft i Storbritannia for snart fem år siden. Totalt ni prosjekter er i sving, og nå er den første konsesjonen i gang. Illustrasjonsbilde
BYGGER VINDPARK I WALES: Statkraft begynte å satse på vindkraft i Storbritannia for snart fem år siden. Totalt ni prosjekter er i sving, og nå er den første konsesjonen i gang. Illustrasjonsbilde Bilde: colourbox.com
Jannicke Nilsen
1. apr. 2007 - 07:00

(Aprilsnarr) Den nye strømmåleren avslører om kraften du kjøper stammer fra fornybare eller ikke-fornybare kilder. En bonus for deltagerne er avslag på strømregningen.

Inderne er langt framme på fornybar energi, og sist uke slapp det indiske selskapet Green Bangra Power nyheten om et produkt som har potensial til å endre kraftmarkedet totalt.

Nå kan 5000 norske strømkunder være med og skrive krafthistorie.

Merker elektronene

Den nye teknologien gjør det mulig å merke strømmen fra produsent og helt frem til sluttkunde.

Forskerne har endelig greid å utvikle en teknikk for fysisk å merke elektronene i generatoren. Hos sluttbrukeren installeres en ny strømmåler som ogås innehoølder en digital boks med elektronikk som scanner elektrodene.

Slik kan kraftprodusenten garantere at kraften som strømkunden får stammer fra 100 prosent fornybare energikilder som vann og vindkraft.

Ventet lenge

Dersom scanneren oppdager elektroner som ikke er merket, blir disse registrert, talt opp ved ukens slutt og strømkunden kan kreve tilbakebetaling fra strømleverandøren.

Statkraft har lenge ventet på slik teknologi.

- Dette er akkurat hva vi trenger for å synliggjøre at vi leverer energi basert på fornybare kilder. Problemet har vært at vi ikke har kunnet påvise at vi leverer miljøvennlig kraft helt fram til forbruker, sier informasjonssjef Knut Fjerdingstad i Statkraft til TU.no.

Statkraft må imidlertid smøre seg med tålmodighet, for først skal teknologien prøves ut - på norske strømkunder.

Vil du delta i prosjektet?

Norsk forskningsråd og forskere ved Elforsk i Sandefjord har i lengre tid samarbeidet med Green Bangra Power. Nå etterlyser de 5000 norske strømkunder som kan installere den digitale boksen som skal festes til strømmåleren i sikringsskapet.

Samtidig forventer forskerne at strømkundene vil få en betydelig lavere strømregning. I utprøvingsfasen regner de indiske utviklerne med at mellom 14-17 prosent av strømmen aldri vil bli registrert, på grunn av svakheter i scanneren.

Søkeskjema

Elverksbransjen har motvillig akseptert uttesting av teknologien, og det understrekes fra bransjen at det foreløpig kun dreier seg om et pilotprosjekt.

Vil du være en av de 5000 testforbrukerne?

Send inn søkeskjema til Elforsk Sandefjord.

Les mer om: