NETTARKIV

Slaktrapport slaktes

Tore Stensvold
25. jan. 2010 - 12:59

Bakgrunn

Regjeringen har bestemt seg for å heve vraket for å minske faren for lekkasje og forurensing fra lasten på 67 tonn kvikksølv som var om bord. Kystverket har brukte egen ekspertise samt Det Norske Veritas i vurderingen av hva som skal gjøres med kvikksølvfaren. Begge instanser samt SFT har konkludert med at det beste er å la ubåten og lasten ligge urørt og kapsle alt inn og dekke over. Men folk og følelser spiller inn. Heving av vraket er derfor bestemt og utredet. Dette arbeidet kritiseres i Dovre-rapporten.

U-864:

  • Tysk ubåt senket av den britiske ubåten HMS "Venturer", 9. februar 1945. Alle om bord omkom.
  • U-864 var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell, blant annet var det omkring 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.
  • Vraket av U-864 ble funnet av Sjøforsvaret i mars 2003. Vraket ligger på ca. 150 meters dyp, ca. 2 km vest for Fedje i Hordaland.
  • Vraket er delt i to, og for- og akterpartiet synes å være relativt intakte. Vraket ligger ustabilt til på havbunnen.

Se animasjon av hevingsmetode på tu.no - søk på "U-864"

Kilde: Kystverket

KS2-rapport:I forbindelse med store statlige investeringer stilles det krav til kvalitetssikring. Hensikten med KS2 er å gi Fiskeri- og kystdepartementet en uavhengig analyse av hevingsalternativet før det legges fram for Stortinget. Den uavhengige kvalitetssikrer skal identifisere utfordringer for prosjektets gjennomføring. KS2-rådgivingen skal også inneholde en kostnadsramme, samt en tilråding om hvordan prosjektet skal styres for at kostnadsrammen skal holde.

Bak rapporten

South West Consult AS

Etablert: 14. mai 2009. Registrert 2. juni 2009.

Formål: Alle former for teknisk rådgivning og konsulentvirksomhet, bistand med drift av andre selskaper, kjøp, salg og produksjon av varer og utstyr, deltakelse i andre selskaper, investering i andre selskaper og eiendom, delta i drift av eiendom, samt deltakelse i andre selskaper med samme formål. Egenkapital: 100.000 kroner

Dovre Group:

Dovre Group er en global aktør innen prosjektledelse, anskaffelse og rådgivning.

Dovre Group er en tilbyder av prosjektløsninger. Med bred erfaring fra prosjekter og anskaffelse innen en rekke bransjer, tilbyr vi en komplett portefølje av tjenester innen våre kjerneområder.

Før jul la Dovre Group og Transportøkonomisk institutt fram en rapport som levnet Kystverket liten ære for planer om å heve den tyske ubåten U-864 med 67 tonn kvikksølv om bord utenfor Fedje.

Kystverket har basert seg på egen kompetanse samt Det Norske Veritas og verdens største kran- og bergingsselskap, Mammoet. Alle reager på Dovre-rapporten og mener den er særdeles tynn. Kystverket samler nå dokumentasjon og argumenter for å plukke Dovre-rapporten fra hverandre.

– Vi jobber med å gå gjennom rapporten sammen med våre bidragsytere. Vi vil gi våre tilbakemeldinger på denne til Fiskeri- og kystdepartementet nå på nyåret, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, til Teknisk Ukeblad.

Nedsabler DNV-eksperter

Ekspertisen Dovre Group benytter for de tekniske, miljømessige og økonomiske risikomomenter er konsulentselskapet South West Consult AS (SWC).

Det er et enkelpersonforetak. Sivilingeniøren som både er daglig leder og styreleder, har vurdert arbeidet til 40-50 eksperter fra Det Norske Veritas og kommet til nærmest motsatt konklusjon.

Vraker Kursk-eksperter

SWC er også sterkt kritisk til verdens største kran- og bergingsselskap, Mammoet, som han mener mangler størrelse og kompetanse. Kystverkets kontrakt er inngått med Mammoet Salvage, som inngår i Mammoet-konsernet. Det var Mammoet som hevet atomubåten Kursk fra 150 meters dyp i Barentshavet i 2001.

Dovre Group med South West Consult som fagekspertise mener at Mammoet ikke er store nok kompetente til å heve U-864 utenfor Fedje.

Det får konsernsjefen i Mammoet til å rase, samtidig som han synes rapporten er latterlig. – Vi sender et brev til Kystverket der vi imøtegår Dovre-rapporten. Vi har selvsagt kompetanse og økonomisk ryggrad til å takle denne jobben, sier van Seumeren til Teknisk Ukeblad. Han viser blant annet til hevingen av Kursk som var en ti ganger tyngre ubåt og under ekstreme forhold. De har utpekt Kursk-prosjektlederen til U-864-hevingen.

Usikkerhetsanalyse

Det Norske Veritas har skrevet side opp og side ned og levert flere rapporter om U-864, miljøkonsekvenser og hevingsmuligheter. DNV har nøye vurdert alternative metoder for å heve U-864, risikovurderinger og usikkerhetsanalyse av kostnadsoverslaget til Mammoet Salvage.

Kommunikasjonsdirektør Tore Høifødt stiller seg undrende til at Dovre kan konkludere så vidt forskjellig. Dovre tror kostnadene mest sannsynlig vil bli på 1,7 milliarder kroner, kanskje helt opp i 2,2 milliarder kroner. Kystverket og DNV mener prisen vil bli på 1,1 – 1,2 milliarder kroner.

– Vi står fullt og helt på de konklusjoner vi har kommet til tidligere. Vi kjenner ikke til hvilke resonnement Dovre har gjort som har ført til at de har vurdert underlagsmaterialet annerledes enn oss, sier Tore Høifødt til Teknisk Ukeblad.

Forsvarer rapporten

Konserndirektør Stein Berntsen i Dovre Group lar seg ikke vippe av pinnen på grunn av kritikken.

– Vi har forholdt oss til det foreliggende materialet, kontrakten og vurdert forberedelsesgraden og styring av prosjektet og gått nøye inn i dette. Ut fra den analysen, har vi kommet fram til at arbeidet er kommet for kort til å inngå en kontrakt nå. Etter statens egen prosjektmodell, må det gjøres et bedre forprosjekt, sier Berntsen til Teknisk Ukeblad.

Han avviser kritikken fra DNV og Mammoet om at Dovre selv har svak kompetanse og benyttet kun en konsulent på det tekniske arbeidet.

Norsk Kursk-erfaring

– Dovre har bred kompetanse og vi har knyttet til oss spisskompetanse vi kunne velge fra øverste hylle, sier Berntsen. Han mener South West Consult og Leif Njål Veka ikke står tilbake for Mammoets folk.

– Veka har jobbet 20 – 25 år med subseaprosjekter. Han var også med på Kursk-operasjonen i en tidlig fase, før hevingen. Sammen har vi sett på forberedelsesgraden og ikke kritisert selve metoden, sier Berntsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.