Slakteskipet Norwegian Gannet kan bli nødt til å halvere kapasiteten

Må sortere ut skadd fisk før laksen leveres i Danmark.

Slakteskipet Norwegian Gannet kan bli nødt til å halvere kapasiteten
Norwegian Gannet, Hav Lines slakteskip for laks og ørret, kan måtte halvere kapasiteten om ikke rederiets klage fører fram. Astilleros Balenciaga

I desember har det flytende lakseslakteriet Norwegian Gannet testet seilingsruten mellom Vestlandet og Hirtshals i Danmark. Planen er at skipet skal hente laksen direkte fra merdene på Vestlandet, slakte den om bord og levere til et mottaksanlegg i Danmark. Prosessen er beregnet til å erstatte 100 vogntog på veiene i uka.